Traducere engleză-română pentru "publisher"

EN

"publisher" română traducere

volume_up
publisher {substantiv}
RO

EN publisher
volume_up
{substantiv}

publisher (dar şi: editor)
A software publisher is a person or company that creates or packages software.
Un editor software este o persoană sau firmă care creează sau face pachete de programe software.
Before deciding to trust a software publisher, ask yourself the following questions.
Înainte de a decide dacă aveți încredere într-un editor de software, puneți-vă următoarele întrebări.
Every printer manufacturer and software publisher has its own way of doing things.
Fiecare producător de imprimantă și editor de software are o modalitate proprie de a proceda.

Sinonime (în engleză) pentru "publisher":

publisher

Exemple de folosire pentru "publisher" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Din punctul de vedere al autorului şi al editurii, acest lucru va avea un avantaj dublu.
EnglishIndicates if the software has been signed and, if so, if the publisher listed has signed it.
Indică dacă software-ul a fost semnat și, dacă da, dacă este semnat de editorul listat.
EnglishBe sure you trust the publisher of a program before installing it.
Asigurați-vă că editorul programului este de încredere înainte de a instala programul.
EnglishThis program doesn't have a valid digital signature from its publisher.
Acest program nu are o semnătură digitală validă a editorului său.
EnglishTo view the publisher’s app support info, follow these steps:
Pentru a vedea informațiile de asistență ale editorului aplicației, urmați acești pași:
EnglishAdd software to the allowed list only if you trust the software and the software publisher.
Adăugați software-ul în lista permisă doar dacă aveți încredere în software și în editorul lui.
EnglishThe security report will show you who the publisher is, and whether the file has been tampered with.
Raportul de securitate va arăta cine este editorul și dacă fișierul a fost falsificat.
EnglishThe publisher can be the website you are downloading a file from or a software retailer.
Editorul poate fi site-ul Web de la care descărcați un fișier sau un distribuitor de programe software.
EnglishDon't download any file unless you absolutely trust the website or publisher it is from.
Nu descărcați fișiere decât dacă aveți încredere totală în site-ul Web sau în editorul de unde provine.
EnglishThis item has a valid digital signature that verifies that Microsoft is the publisher of this item.
Elementul are o semnătură digitală va‏‏‏‎‎‎lidă care verifică faptul că Microsoft este editorul acestui element.
EnglishThis signature lets you identify the publisher of the add-on to decide if you want to install it.
Această semnătură vă permite să identificați editorul programului de completare, pentru a vă decide dacă îl instalați.
EnglishFor more information about downloading software, see When to trust a software publisher.
Pentru mai multe informații despre descărcarea programelor software, consultați Când pot avea încredere într-un producător de software.
EnglishSoftware Explorer displays basic information about programs, such as the program name, publisher, and version.
Explorator software afișează informații de bază despre programe, cum ar fi numele programului, editorul și versiunea.
EnglishPlace of publication: name of publisher, year of publication.
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
English Place of publication: name of publisher.
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
EnglishTherefore, add software to the allowed list only if you trust the software and the software publisher.
Ca urmare, adăugați software-ul în lista de elemente permise numai dacă aveți încredere în software sau în editorul software-ului.
EnglishHow each option is referred to can vary depending on the software publisher and the printer manufacturer.
Modalitatea în care este prezentată fiecare opțiune poate varia în funcție de editorul de software și de producătorul imprimantei.
EnglishTo repair a memory leak, you need to check for updates for the program or contact the publisher of the software.
Pentru a repara o irosire de memorie, trebuie să căutați actualizări pentru program sau să contactați editorul software-ului.
EnglishTo check for updates for other software programs and devices, go to the publisher's or manufacturer's website.
Pentru a căuta actualizări pentru alte programe sau dispozitive software, accesați site-ul Web al editorului sau producătorului.
EnglishFor updates for other programs and devices that you use, check the website of the publisher or manufacturer.
Pentru actualizări ale altor programe și dispozitive pe care le utilizați, verificați site-ul Web al editorului sau producătorului.