Traducere engleză-română pentru "receipt"

EN

"receipt" română traducere

volume_up
receipt {substantiv}

EN receipt
volume_up
{substantiv}

receipt (dar şi: device, recipe, takings)
receipt (dar şi: certificate, voucher)
receipt
receipt (dar şi: note, ticket)

Sinonime (în engleză) pentru "receipt":

receipt

Exemple de folosire pentru "receipt" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThat should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
Acesta ar trebui să fie schimbat cu "în termen de 90 de zile de la primirea notificării”.
EnglishPlease return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
EnglishIf there is no sales receipt, it will use the date on the purchase order.
În acest fel, se evită dubla taxare pentru acelaşi vehicul.
EnglishAfter your order is processed, you'll get an email receipt that includes a product key.
După ce este procesată comanda dvs., veți obține o confirmare de plată prin e-mail care include o cheie de produs.
EnglishCustoms will use the value of the pound against the euro on the date shown on your sales receipt.
Un vânzător persoană fizică poate solicita rambursarea TVA-ului pe care l-a plătit când a cumpărat maşina.
EnglishThis is described on the front of the Windows Vista retail box or on an online sales receipt.
Această situație se descrie pe fața cutiei de comercializare a Windows Vista sau în confirmarea de vânzare online.
EnglishThis is described on the front of the Windows 7 retail box or on an online sales receipt.
Acest lucru este scris pe fața pachetului în care se comercializează Windows 7 sau pe o factură pentru vânzarea online.
EnglishCan you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
EnglishThe time needed to provide a definitive response cannot be more than three months from receipt of the complaint.
Timpul necesar pentru a oferi un răspuns definitiv nu poate fi mai mare de trei luni de la primirea plângerii.
EnglishLate payment for the receipt of goods and services is a practice that is noticeable in Member States.
Întârzierea efectuării plăților pentru bunurile și serviciile primite este o practică care este vizibilă în statele membre.
EnglishPayable immediately after the receipt of the goods.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
EnglishWe in the services were not in receipt of this information.
EnglishMay I have the receipt, please?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
EnglishDo you want a receipt?
EnglishIf you look at the figures from Eurostat, 27% of women today, before receipt of social security, are at risk of poverty.
Dacă priviți cifrele publicate de Eurostat, înainte de a primi indemnizațiile de asigurări sociale, 27 % dintre femeile din ziua de astăzi sunt în pericol de sărăcie.
EnglishWhether you have an upgrade copy or a full copy is described on the front of the Windows Vista retail box or on an online sales receipt.
Dacă aveți o copie de upgrade sau o copie completă este descrisă pe fața cutiei de comercializare a Windows Vista sau pe confirmarea de vânzare online.
EnglishEven at this early stage, it aims to send the Commission what is a positive message for our farmers, pending receipt of the legislative text.
Chiar și în acest stadiu incipient, se urmărește transmiterea către Comisie a unui mesaj pozitiv pentru agricultorii noștri, până la primirea textului legislativ.
EnglishWe are increasingly in receipt of petitions that touch on aspects of the classic right of petition, as well as elements of the Ombudsman's duties.
Primim tot mai multe petiții care sunt legate atât de aspecte ce țin de dreptul clasic de a adresa petiții, precum și de elemente aferente obligațiilor Ombudsmanului.
EnglishWhen an e-mail message sent from Microsoft Online Services cannot be delivered, you will receive a non-delivery receipt (NDR) e-mail message.
Când nu se poate trimite un mesaj de poştă electronică trimis din Microsoft Online Services, veţi primi un mesaj de poştă electronică de confirmare a eşecului livrării (NDR).
EnglishWhen you apply to have your qualifications recognised, the authorities have 1 month to acknowledge receipt of your application and request any documents they need.
În termen de 1 lună de la depunerea cererii de recunoaştere a calificărilor, autorităţile trebuie să confirme primirea cererii şi să vă solicite documentele necesare.