Traducere engleză-română pentru "Rome"

EN

"Rome" română traducere

volume_up
Rome {n.pr.}
RO

EN Rome
volume_up
{nume propriu}

1. Geografie

Rome
volume_up
Roma {n.pr.} [geogr.]
These famous "Treaties of Rome" were signed in Rome in March 1957.
Cele două celebre „tratate de la Roma” au fost semnate la Roma în martie 1957.
The instruments of ratification of the UK are deposited in Rome.
Instrumentele de ratificare ale Regatului Unit sunt depozitate la Roma.
This is a regrettable loophole that should be removed from the Rome Statute.
Aceasta este o carenţă regretabilă, ce trebuie eliminată din Statutul de la Roma.

Sinonime (în engleză) pentru "Rome":

Rome

Exemple de folosire pentru "Rome" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis is a regrettable loophole that should be removed from the Rome Statute.
Aceasta este o carenţă regretabilă, ce trebuie eliminată din Statutul de la Roma.
EnglishAs we know, the aims of the CAP were formulated under the Treaties of Rome.
După cum ştim, obiectivele PAC au fost formulate în Tratatele de la Roma.
EnglishI do not have an office in Rome or Athens, or any work to do there; these are in Brussels.
Nu am birou în Roma sau în Atena sau de lucru acolo; acestea se află la Bruxelles.
EnglishThe previous three decades did not even succeed in fully implementing the Treaty of Rome.
Ultimele trei decenii nici nu au reuşit să aplice în totalitate Tratatul de la Roma.
EnglishOn 25 March 1957, the European Union was born under the Treaty of Rome.
Pe 25 martie 1957 a fost creată Uniunea Europeană, prin Tratatul de la Roma.
EnglishIn fact, isolation and egoism fell on that day of the Treaty of Rome.
De fapt, izolarea şi egoismul au dispărut în acea zi cu Tratatul de la Roma.
EnglishThese famous "Treaties of Rome" were signed in Rome in March 1957.
Cele două celebre „tratate de la Roma” au fost semnate la Roma în martie 1957.
EnglishThe Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.
Comunitatea celebrează cea de-a douăzecea aniversare a semnării Tratatelor de la Roma.
EnglishThe Single European Act modifying the Treaty of Rome is signed in Luxembourg and The Hague.
La Luxemburg şi Haga este semnat Actul Unic European de modificare a Tratatului de la Roma.
EnglishThey were quite clear and that statement is still in the Treaty of Rome.
Aceştia s-au exprimat foarte clar şi declaraţia respectivă există încă în Tratatul de la Roma.
EnglishSignature of the Human Rights and Fundamental Rights Conventions in Rome, Italy.
La Roma (Italia) se semnează Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
EnglishThe instruments of ratification of the UK are deposited in Rome.
Instrumentele de ratificare ale Regatului Unit sunt depozitate la Roma.
EnglishAs of today, they will be referred to as the "Treaties of Rome".
Începând cu această zi, acestea vor fi numite „Tratatele de la Roma”.
EnglishOur Lord is asked whether it is proper to pay taxes to Rome.
Domnul este întrebat dacă se cuvine să se plătească dări către Roma.
EnglishThat was a mandate that already existed in the Treaties of Rome.
A fost un mandat care deja a existat în Tratatele de la Roma.
EnglishThe Union must insist that Libya ratifies the Rome Statute of the International Criminal Court.
Uniunea trebuie să insiste ca Libia să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale.
EnglishA World Food Conference is held in Rome, Italy.
La Roma (Italia) este organizată o Conferinţă mondială privind alimentaţia.
EnglishThe ratification by Bangladesh brought the number of State Parties to the Rome Statute to 111.
Ratificarea de către Bangladesh a ridicat la 111 numărul statelor care sunt părţi la Statutul de la Roma.
EnglishI will not mention those countries today other than to say that one has a capital called Rome.
Nu voi menţiona astăzi acele ţări decât pentru a spune că una dintre aceste ţări are capitala numită Roma.
EnglishA special European Council is held in Rome, Italy.
La Roma (Italia) are loc o reuniune specială a Consiliului European.