Traducere engleză-română pentru "splendid"

EN

"splendid" română traducere

RO

"splendid" engleză traducere

EN splendid
volume_up
{adjectiv}

splendid (dar şi: braw, exquisite, glorious, gorgeous)
volume_up
splendid {adj. m.}
The Oldest Member was Louise Weiss, after whom this wonderful building, itself a splendid piece of European culture, was named.
Cel mai în vârstă deputat era Louise Weiss, după care a fost denumită şi această minunată clădire, ea însăşi un splendid obiect european de cultură.
Madam President, at the outset, I would like to thank the rapporteur, Mr Leichtfried, for a splendid report and for ideal cooperation during our work on this document.
Doamnă preşedintă, pentru început doresc să-i mulţumesc raportorului, dl Leichtfried, pentru un raport splendid şi pentru cooperarea excelentă la elaborarea acestui document.
I believe that it is a splendid project that will be making Europe's diverse cultural heritage available to the people of Europe and throughout the world in a digital online library.
Cred că faptul că vom pune la dispoziţia cetăţenilor europeni şi din toată lumea patrimoniul cultural divers al Europei într-o bibliotecă online digitală este un proiect splendid.
splendid (dar şi: charming, delightful)
volume_up
minunat {adj. m.} (încântator)
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.
În opinia mea, acesta este încă un exemplu minunat de spălare de politici.
splendid (dar şi: admirable, excellent, matchless, wonderful)
volume_up
admirabil {adj. m.}
splendid (dar şi: admirable, chosen, distinct, distinguished)
volume_up
ales {adj. m.}
splendid (dar şi: glorious, gorgeous, lofty, memorable)
volume_up
falnic {adj. m.}
splendid (dar şi: awesome, grandiose, magnificent)
volume_up
magnific {adj. m.}
splendid (dar şi: agleam, beaming, beamy, bright)
splendid (dar şi: first-rate, grandiose, magnificent, superb)
volume_up
superb {adj. m.}
splendid (dar şi: brilliant, gorgeous)
volume_up
strălucit {adj. m.}
splendid (dar şi: capital)
splendid
volume_up
mândru {adj. m.} (splendid)
splendid (dar şi: festal, festive, pompous, solemn)

Sinonime (în engleză) pentru "splendid":

splendid

Exemple de folosire pentru "splendid" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishDespite many problems, the Swedish Council Presidency has done a splendid job.
În ciuda multor probleme, Preşedinţia suedeză a Consiliului a făcut o treabă foarte bună.
EnglishMr President, my thanks to Mrs Paliadeli for a splendid report.
Dle preşedinte, îi mulţumesc dnei Paliadeli pentru un raport extraordinar.
EnglishFirst of all, I should like to congratulate the rapporteur on the splendid job he has done.
În primul rând, aş dori să felicit raportorul pentru treaba extraordinară pe care a făcut-o.
EnglishI would like to thank Mrs Harms very much for her splendid words.
Aș dori să-i mulțumesc doamnei Harms pentru cuvintele sale minunate.
EnglishMr Monti took this matter up last year in his splendid proposal for us all.
Dl Monti a abordat această problemă anul trecut în excelenta sa propunere care ne-a fost adresată tuturor.
EnglishI would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.
Aș dori să exprim încă o dată cele mai sincere mulțumiri raportoarei pentru munca sa cu adevărat splendidă.
EnglishI am glad that Mr Guerrero has taken up these proposals and I congratulate him on his splendid report.
Mă bucur că dl Guerrero a preluat aceste propuneri şi îl felicit pentru raportul său extraordinar.
EnglishMrs in 't Veld has drawn up a splendid resolution, one that is embraced by the Commission and the Council.
Dna in 't Veld a elaborat o rezoluţie splendidă, care a fost acceptată de Comisie şi de Consiliu.
EnglishI think that he has done a splendid job in chairing the committee over the last two and half years.
Cred că acesta s-a descurcat excelent în calitate de preşedinte al comisiei în ultimii doi ani şi jumătate.
EnglishI would also like to thank Mr Kármán from the Hungarian Presidency, who has done a splendid job.
Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc dlui Kármán din partea Președinției maghiare, care a desfășurat o activitate minunată.
EnglishWater: powerful, serene, and dynamic, captured by our community of contributors in splendid color and form.
Apă: puternică, liniștită și dinamică, surprinsă de comunitatea noastră de colaboratori în splendide culori și forme.
EnglishMrs Paliadeli has done a splendid job in building the European cultural heritage and its very own label.
Dna Paliadeli a depus o muncă splendidă în ceea ce privește construirea patrimoniului cultural european și a mărcii sale proprii.
EnglishThe team of experts was a splendid idea, and I think he deserves thanks for the events of recent days.
Ideea formarii unei echipe de experți a fost una excelenta si cred ca domnia sa merita mulțumiri pentru evenimentele din aceste zile.
EnglishI think it is a splendid demonstration of the challenges we are facing, but also of the mistakes we have made up to now.
Cred că este o demonstrație splendidă a provocărilor cu care ne confruntăm, dar și a greșelilor pe care le-am făcut până acum.
EnglishThis is the classic knock-on effect, which is best illustrated by the effects of the splendid European Capital of Culture programme.
Acesta este efectul clasic, ilustrat cel mai bine de către efectele splendidului program Capitala europeană a culturii.
EnglishIntegration is a splendid measure for preserving peace and that measure can be used for the countries of the Western Balkans.
Integrarea este o măsură minunată pentru menţinerea păcii, iar această măsură poate fi utilizată pentru ţările din Balcanii de Vest.
EnglishThe Ombudsman's annual report is a splendid example of how we too should present the work that we do to the public.
Raportul anual al Ombudsmanului este un exemplu extraordinar despre cum ar trebui şi noi să prezentăm publicului activitatea pe care o desfăşurăm.
EnglishYou, Baroness Ashton, are now the voice of Europe, and with the External Action Service, you are getting a splendid orchestra.
Dumneavoastră, baroneasă Ashton, sunteți acum vocea Europei, și, cu Serviciul pentru acțiune externă primiți o orchestră extraordinară.
EnglishThe European Protection Order makes that possible; it is a splendid initiative and one that has been supported by the Dutch Government.
Ordinul european de protecție permite acest lucru; este o inițiativă extraordinară, care a fost susținută de guvernul olandez.
EnglishHowever, in this role, I would like to express my sincere thanks to Mr Bendtsen for his splendid work and excellent cooperation.
Din această poziție aș dori, totuși, să îmi exprim cele mai sincere mulțumiri dlui Bendtsen pentru minunata sa muncă și cooperarea excelentă.