Traducere engleză-română pentru "wish list"

EN

"wish list" română traducere

Exemple de folosire pentru "wish list".

Exemple de folosire pentru "wish list" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is currently merely a European Parliament wish list, with no obligation.
Acesta este în prezent este doar o listă de dorinţe a Parlamentului European, fără nicio obligaţie.
EnglishI agree with the comment that this is not a Christmas tree or wish list.
Sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia nu este vorba de un brad de Crăciun sau o listă de cadouri.
EnglishNeither is a wish list for solving the world's problems frankly likely to win the day.
De asemenea, nu cred că cea mai bună soluţie este o listă de dorinţe pentru rezolvarea problemelor din întreaga lume.
EnglishAt the moment, however, it is more like a wish list.
În prezent, totuşi, seamănă mai mult cu o listă de cadouri.
EnglishA wish list has been put forward in this regard.
S-a formulat o listă de dorințe în această privință.
EnglishI have the impression that your document is simply a wish-list of things that were not achieved in the previous term.
Am senzaţia că documentul dumneavoastră este doar o listă de dorinţe, pe care nu le-aţi îndeplinit în mandatul anterior.
EnglishThis must not just be a wish list.
Acesta nu trebuie să fie doar o listă cu dorinţe.
EnglishUnder Add to wish list, click the Record All Shows with button to record based on the exact word you typed.
Sub Adăugare la lista de dorințe, faceți clic pe butonul Se înregistrează toate emisiunile cu pentru a înregistra în baza cuvântului exact pe care l-ați tastat.
EnglishWhile we support the Treaty amendment, however, we do not support this report because what we have here is a wish list of unnecessary changes dreamt up at the last minute.
Deși susținem amendamentul la Tratat, nu susținem acest raport, deoarece el conține o listă de modificări inutile, stabilite în ultimul moment.
EnglishIn my opinion, the plans submitted today to the Members of the European Parliament by the Belgian Presidency will not remain a mere wish-list for a better tomorrow.
Din punctul meu de vedere, planurile prezentate astăzi de Preşedinţia belgiană deputaţilor în Parlamentul European nu vor rămâne o simplă listă de dorinţe pentru un viitor mai bun.
EnglishBut we need to be mindful that we are legislating for the real world, not making a wish list for an ideal world, and that Parliament should stick to its areas of competence in future.
Trebuie, însă, să avem grijă ca acest document legislativ să se refere la lumea reală, nu la o lume ideală, iar Parlamentul trebuie să se rezume, pe viitor, la domeniile sale de competență.

Mai multe cuvinte

English
  • wish list

Mai multe în dicționarul italian-român.