EN wonderful
volume_up
{adjectiv}

wonderful
volume_up
minunată {adj. f.}
From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
Din perspectiva cititorilor şi a utilizatorilor de internet, aceasta este o idee minunată.
Mr President, Commissioner, it is not only Italy which is a great and wonderful country.
Dle Preşedinte, dnă comisar, nu doar Italia este o ţară mare şi minunată.
Youth on the Move is a wonderful initiative.
"Tineretul în mișcare” este o inițiativă minunată.
wonderful (dar şi: fantastic, grand, great, howling)
volume_up
minunat {adj. m.}
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
Trebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
Mr Daul, I would like to congratulate you on your wonderful speech!
Dle Daul, ţin să vă felicit pentru discursul dumneavoastră minunat!
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
Internetul constituie un instrument minunat de exercitare a drepturilor fundamentale ale persoanei.
wonderful (dar şi: extraordinary, fantastic, grand, howling)
Women have been a wonderful addition to the workforce.
Femeile sunt un plus extraordinar pentru forţa de muncă.
We should prepare for further reforms, because the wonderful design we are creating - the European Union - is an idea which is not yet finished.
Ar trebui să ne pregătim pentru reforme viitoare, pentru că proiectul extraordinar pe care îl elaborăm - Uniunea Europeană - este o idee încă nefinalizată.
wonderful (dar şi: fanciful, fantastic, fantastical, grand)
volume_up
fantastic {adj. m.}
wonderful (dar şi: admirable, excellent, matchless, splendid)
volume_up
admirabil {adj. m.}
Mr Barroso, you have made a wonderful speech.
Dle Barroso, aţi susţinut un discurs admirabil.
wonderful
wonderful (dar şi: mirific)
volume_up
mirific {adj. m.}
wonderful (dar şi: godlike, heavenly)
wonderful (dar şi: wondrous)
volume_up
mândru {adj. m.} (minunat)

Sinonime (în engleză) pentru "wonder":

wonder

Exemple de folosire pentru "wonderful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWhat is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
Ce rost au planurile frumoase dacă nu există dorinţa de a investi în ele?
EnglishMadam President, thank you, and how wonderful it is to see you in the Chair once more.
Doamnă preşedintă, vă mulţumesc şi mă bucur să vă văd din nou prezidând dezbaterile.
EnglishTo share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
Împărtăşirea acestora este o şansă extraordinară, care va fi prilejuită de MEDIA Mundus.
EnglishWonderful people, wonderful achievements - an important partner for the EU.
Oameni minunați, realizări minunate - un partener important pentru UE.
EnglishMy congratulations to the wonderful rapporteur who has done an excellent job: Mrs Grossetête.
Felicitările mele unei raportoare excelente, care a făcut o treabă excelentă: dna Grossetête.
EnglishWonderful people smiling and you wondered why they were able to smile.
Oamenii zâmbeau şi te întrebai cum de aveau puterea de a zâmbi.
EnglishYou made many wonderful comments about European citizenship and fairness and honesty.
Aţi făcut multe comentarii minunate referitoare la cetăţenia europeană, la corectitudine şi la cinste.
EnglishParliament has a huge opportunity to support it and to put forward wonderful ideas for the future.
Parlamentul are o oportunitate imensă de a sprijini și de a propune idei minunate pe viitor.
EnglishThese are wonderful words, but nothing has happened in practice.
Acestea sunt cuvinte minunate, dar nimic nu s-a pus în practică.
EnglishI am sure that Mrs Malmström will be a wonderful representative.
Sunt sigură că doamna Malmström va fi un reprezentant excelent.
EnglishEscher fill this free Windows theme of weird and wonderful digital art by Josh Sommers.
Escher vă vor încânta în această temă Windows de artă digitală ciudată și uimitoare creată de Josh Sommers.
EnglishSo, we have a wonderful solution - we will nominate the commissioner initially on the basis of the Treaty of Nice.
Avem, deci, o soluţie magnifică: vom desemna iniţial comisarul pe baza Tratatului de la Nisa.
EnglishThis is wonderful success for consumers and farmers.
Acesta este un succes deosebit pentru clienţi şi fermieri.
EnglishA huge potential supply of global warming gas is being released from what should be a wonderful area.
O potenţială sursă uriaşă de gaze cu efect de seră este eliberată din ceea ce ar trebui să fie o zonă mirifică.
EnglishAs far as I'm concerned, it's the most wonderful thing ever.
În ceea ce mă privește, e cel mai grozav lucru.
EnglishThey would be very pleased if we would just accept these substances as unproblematic and wonderful.
Industriaşii ar fi foarte mulţumiţi dacă noi am accepta aceste substanţe ca unele minunate, care nu creează probleme.
EnglishIt is really wonderful and it all sounds excellent.
Sunt, într-adevăr, nemaipomenite şi sună excelent.
EnglishThey said 'this country is a wonderful example'.
Au spus "această țară este un exemplu deosebit”.
EnglishI'm sure you will make wonderful parents.
Pentru fericiţii părinţi ai lui ...: felicitări pentru noul sosit! Sunt convins/ă că veţi fi nişte părinţi minunaţi!
EnglishEveryone involved showed a wonderful mixture of political will, professionalism and a willingness to compromise.
Toţi cei implicaţi au dat dovadă de o îmbinare uimitoare de voinţă politică, profesionalism şi disponibilitate de compromis.