Traducere engleză-suedeză pentru "all over"

EN

"all over" suedeză traducere

EN all over
volume_up
{adverb}

1. "from the start"

all over (dar şi: all over again)
volume_up
om igen {adv.} (från början)
Very often we just repeat the same things all over again.
Väldigt ofta upprepar vi bara samma saker om och om igen.

2. "everywhere"

There is no end to the possibilities; applications are emerging all over the place.
Otaliga är de användningsområden som blomstrar upp överallt.
Problems and accidents involving cruise control can be seen all over Europe.
Överallt i Europa förekommer problem och olyckor med cruise control.
Surveillance operations must be quick to react in the same way all over Europe.
Kontrollsystemen skall kunna reagera likadant överallt i Europa.

Sinonime (în engleză) pentru "all over":

all over

Exemple de folosire pentru "all over" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
EnglishAnd therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem.
Och därför kan den sprida sig till hela Europa. Detta är ett europeiskt problem.
EnglishThis is a global problem, and it affects thousands of families all over Europe!
Detta är ett globalt problem, och det påverkar tusentals familjer över hela Europa!
EnglishThey all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
De händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
EnglishRemember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
Kom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
EnglishThe situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
Läget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarder dollar spenderas varje år, över hela världen, på dessa luredrejare.
EnglishThe principle of prevention must take precedence over all other considerations.
Principen för förebyggande har ju företräde framför alla andra överväganden.
EnglishEven though you can read it all over the media, it is quite simply not true.
Man kan visserligen läsa om det i många medier, men det är helt enkelt inte sant.
EnglishI particularly thank you today for all your cooperation over the last months.
Jag tackar er i dag särskilt för allt ert samarbete under de gångna månaderna.
EnglishThe vote of the European Parliament is very good news for consumers all over Europe.
Europaparlamentets omröstning är mycket goda nyheter för konsumenter inom hela EU.
EnglishI welcome this initiative: it is a great day for pensioners all over Europe!
Jag applåderar detta initiativ: detta är en stor dag för alla Europas pensionärer!
EnglishYou realise that people all over the world are booing asylum and immigration policy.
Vi måste inse att asyl- och migrationspolitiken kritiseras över hela världen.
EnglishThe same thing is happening in the nearby Solomon Islands and all over the world.
Samma sak händer på Salomonöarna i närheten, samma sak händer på olika håll i världen.
EnglishI don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
Jag kan inte förstå vad vi sysslar med, tro på sådant nonsens alla dessa år.
EnglishMr President, we need to support innovations and research all over Europe.
(EN) Herr talman! Vi måste stödja innovationer och forskning över hela Europa.
EnglishWe are seeing such results all over Europe, from Scotland to Spain to Germany.
Vi kan se sådana resultat över hela Europa, från Skottland till Spanien till Tyskland.
EnglishProducers from all over the European Union will be able to subscribe to this measure.
Varje uppfödare, oavsett var i unionen han befinner sig, kan bli medlem i systemet.
EnglishLTU alumni network today consists of more than 30 000 alumni spread all over the world.
LTUs alumnnätverk består idag av mer än 30,000 alumner spridda över hela världen.
EnglishThe fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
Den grekiska arbetarklassens motangrepp bör stödjas av alla Europas arbetstagare.