Traducere engleză-suedeză pentru "to be borne"

EN

"to be borne" suedeză traducere

SV

EN to be borne
volume_up
{verb}

to be borne

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to be verb
to bear verb
born adjectiv
Swedish

Exemple de folosire pentru "to be borne" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAfter nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Efter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
EnglishCosts should possibly be shared and should not be borne entirely by passengers.
Kostnaderna bör om möjligt delas, och bör inte betalas enbart av passagerarna.
EnglishHowever, I regret that I have to say that such efforts have still not borne fruit.
Tyvärr måste vi konstatera att dessa ansträngningar ännu inte krönts med framgång.
EnglishMr President, a successful man once said that half of heaven is borne up by women.
Herr talman! "Halva himlen bärs upp av kvinnor", sade en gång en framgångsrik man.
EnglishThe costs of the Action Plan must be borne within the limits of the budget.
Kostnaderna för handlingsplanen skall rymmas inom de ramar budgeten fastställer.
EnglishThis was borne out this morning during the discussion of the Lisbon strategy.
En annan förändring som måste göras är att vi börjar tänka i mer europeiska banor.
EnglishIn other words, the cost of remedying the damage must be borne by GMO farming.
Med andra ord, kostnaden för ersättning av skador måste uppbäras av GMO-jordbruket.
EnglishThey will not ease the crisis being borne by millions of families right now.
De kommer inte att minska den kris som miljontals familjer befinner sig i just nu.
EnglishThey are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Det är två helt olika sorters verksamheter och detta måste hållas i åtanke.
EnglishHow will the final cost of EUR 605 million be borne within the European budget?
Hur kommer den slutliga kostnaden på 605 miljoner euro att fördelas över EU:s budget?
EnglishProblems such as meeting the Kyoto objectives should also be borne in mind.
Vi måste också tänka på sådana problem som att uppfylla målen i Kyotoprotokollet.
EnglishMany of the appraisals landed up in the drawer with the costs borne by the taxpayer.
Många av utlåtandena hamnade i skrivbordslådorna och fick bäras av skattebetalarna.
EnglishIt is a price which, paradoxically, will primarily be borne by the consumer.
Ett pris som paradoxalt nog i första hand kommer att hamna på konsumenternas axlar.
EnglishHow will the final cost of EUR 605 million be borne within the European budget?
Hur kommer den slutliga kostnaden på 605 miljoner euro att fördelas över EU: s budget?
EnglishOtherwise, the costs of concessions under the WTO will be borne by our farmers.
Annars kommer våra jordbrukare att få betala priset för WTO-medgivandena.
EnglishThe Commission’ s size and geographical dimension must be borne in mind.
Man skall också komma ihåg att kommissionen inte är den enda inblandade aktören.
EnglishThis in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself.
Det innebär i själva verket att kostnadsökningen faktiskt bärs av fiskaren själv.
EnglishAlso to be borne in mind are the problems caused by shipping disasters.
Vi får inte heller glömma bort de problem som förorsakas av sjöfartskatastrofer.
EnglishHowever, that cost still has to be borne by the taxpayers and by the Member States.
Men skattebetalarna i medlemsstaterna måste i vilket fall som helst stå för kostnaden.
EnglishThat has to be borne in mind when considering large areas of the Council's policy.
Det måste man erinra om, när man tittar på stora delar av rådets politik.