Traducere engleză-suedeză pentru "to be coy"

EN

"to be coy" suedeză traducere

EN to be coy
volume_up
{verb}

to be coy (dar şi: to be shy)

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to be verb
coy adjectiv

Exemple de folosire pentru "to be coy" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHe has been very coy about that, but I thought you should know.
Han har varit mycket återhållsam med det, men jag tyckte att ni borde få reda på det.
EnglishIn the justification, there is the coy remark that political foundations are ideally qualified for the activities mentioned.
I motiveringen kommenteras det sedan i fina ordalag att politiska stiftelser är särskilt kvalificerade för sådana åtgärder.
EnglishI should like to draw your attention to one point over which the Commission has been a little coy: the need to have a European authority.
Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på en punkt där kommissionen är en smula blygsam: nödvändigheten av att ha en europeisk myndighet.
EnglishThey argued that we should do more: they suggested that we should spend at least EUR 500 million, though they were coy about telling us where the extra money should come from.
De hävdade att vi borde göra mer: de föreslog att vi skulle använda minst 500 miljoner euro, även om de svarade undvikande på vår fråga om var de extra pengarna skulle komma från.