Traducere engleză-suedeză pentru "best form"

EN

"best form" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "best form".

Exemple de folosire pentru "best form" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe problem is that the best form of nuclear safety is to phase it out.
Problemet är att den bästa formen av kärnsäkerhet är att fasa ut kärnkraften.
EnglishThat is the best form of prevention and the best form of protection.
Detta utgör den bästa förebyggande åtgärden och det bästa skyddet.
EnglishIn my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
I mitt land brukar man säga att ”anfall är bästa försvar”.
EnglishThe best form of cooperation would be if pipelines were built linking Russia and the EU.
Det bästa samarbetet skulle vara att man byggde gemensamma gasledningar från Ryssland till EU-länderna.
EnglishIt must be the best form of transport that is able to carry the day, not the most brazen or the most ruthless.
Även detta kommer att innebära ökade kostnader för både konsumenten och näringslivet.
EnglishThis is the best possible form of assistance that could be provided.
Detta är den bästa möjliga form av bistånd som kan ges.
EnglishTo my mind, it is the best form of confidence building.
För mig är detta den bästa formen av förtroendeskapande åtgärder.
EnglishThat is our best form of inspection.
Vi behöver öppenhet och insyn i hela livsmedelskedjan, det är vår bästa kontrollant.
EnglishBut it is equally true that attack is the best form of defence.
Men vad som också gäller är: angrepp är bästa försvar.
EnglishThe best form of commemoration is to look to the future.
Det bästa sättet att hedra minnet av något är att se framåt.
EnglishIt must be the best form of transport that is able to carry the day, not the most brazen or the most ruthless.
Det måste vara den bästa transportformen som segrar, inte den fräckaste eller den mest hänsynslösa.
EnglishThat is the best form of animal welfare in Europe.
Detta är den bästa formen för djurs välbefinnande i EU.
EnglishSometimes utopia can be the best form of realism.
Ibland kan utopi vara den bästa formen av realism.
EnglishThe best form of prevention remains the guarantee of good housing and working conditions, nutrition and health.
Den bästa formen av förebyggande är dock fortfarande garantin med goda villkor för logi, arbete, näring och hygien.
EnglishIt is also the best possible form of life assurance.
Det är även vår bästa livförsäkring.
EnglishThe central government is doing its level best to block any form of communication between the dissidents and the rest of the world.
Den centrala regeringen gör sitt yttersta för att förhindra kommunikation mellan dissidenter och resten av världen.
EnglishIt may be better to opt for less binding legislation, and more stimulus in the form of best practice and respect for subsidiarity.
Det kan vara bättre att välja mindre bindande lagstiftning och mer stimulans i form av bästa praxis och hänsyn till subsidiariteten.
EnglishThe best form of constitutional reform for Scotland would be to represent ourselves in the European Union as an independent Member State.
För Skottlands del vore den bästa reformen av konstitutionen att vi fick företräda oss själva i EU som en självständig medlemsstat.
EnglishLonger periods of maternity leave are important for the development and welfare of children, who represent society's best form of capital.
Längre perioder av mammaledighet är viktigt för barnens utveckling och välbefinnande och barnen är det bästa kapital samhället har.
EnglishBreaks for breastfeeding allow mothers the time they need to provide the best and most natural form of nutrition for their developing child.
Pauser för amning ger mammorna den tid de behöver för att kunna ge den bästa och mest naturliga formen av näring till sina växande barn.

Mai multe cuvinte

English
  • best form

Aruncă o privire la dicționarul român-engleză pe bab.la.