Traducere engleză-suedeză pentru "caption"

EN

"caption" suedeză traducere

volume_up
caption {substantiv}

EN caption
volume_up
{substantiv}

caption (dar şi: head, heading, headline, rubric)
volume_up
rubrik {comm. gen.}
caption
volume_up
bildtext {comm. gen.}
The captioning of a selected object can be done by using the command Insert - Caption....
Du kan tilldela ett markerat objekt en bildtext med kommandot Infoga - Bildtext....
All of these Paragraph Styles are derived from the " Caption " Paragraph Style.
De här styckeformatmallarna baserar alla på styckeformatmallen " Bildtext ".
You can add further text in the Caption field.
Du kan lägga till fler texter i fältet Bildtext.
caption (dar şi: head, heading, headline, rubric)
volume_up
överskrift {comm. gen.}
caption
volume_up
eftertext {comm. gen.}

Sinonime (în engleză) pentru "caption":

caption

Exemple de folosire pentru "caption" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishA caption is normal text which is placed together with an object in a common frame.
Bildtexten är normal text som står tillsammans med objektet i en gemensam ram.
EnglishDefine in this list box if the caption should be placed above or below the object.
I den här listrutan anger du om bildtexten ska placeras ovanför eller nedanför objektet.
EnglishYou can edit the label text under " Caption, " and modify the address in the " URL " field.
Där kan du redigera den synliga texten under " Etikett " och URL:en under "URL ".
EnglishDefine the position of the caption from the available options in this list box.
Här kan du i förekommande fall ange hur bildtexten ska placeras.
EnglishDefine here the caption settings for the selected object types.
I den här dialogrutan kan du göra bildtextinställningar för valda objekttyper.
EnglishEnter the label caption either manually or select the contents of a database as a caption.
Skriv texten till etiketterna manuellt eller välj innehållet i en databas som etikettext.
EnglishThe dialog shows you a preview of how the caption will look.
I dialogrutan ser du i en förhandsvisning hur bildtexten ser ut.
EnglishThe text entered under Category is included in the caption.
Den text som du anger under Kategori förs över till bildtexten.
EnglishEnter the text that is to be the legible text for the hyperlink or used as the caption visible on the button.
Skriv här den text som ska visas som läsbar text till hyperlänken eller etikett för kommandoknappen.
EnglishUse this text box to enter your caption text.
I den här listrutan skriver du bildtexten.
EnglishYou also can enter your caption text in this dialog.
EnglishEdit the caption text just like normal text.
EnglishDelete the caption text just like normal text.
EnglishChange the object's caption as desired.
EnglishEnter the caption text here.
EnglishIf the button is dropped in the Data area it will be given a caption that also shows the formula that will be used in the data range to create the data.
Om kommandoknappen placeras i området Data får det en etikett som även visar formeln som används för att skapa data i dataområdet.
EnglishInclude caption:
EnglishThe paragraph format of the automatically applied caption is obtained from the Paragraph Style " Illustration ", " Table ", " Drawing " or " Text ".
Styckeformatet för den automatiskt infogade bildtexten hämtas från styckeformatmallen " Illustration", "Tabell", "Teckning " eller "Text ".
English(FR) Mr President, there is a famous painting by the Belgian artist René Magritte which shows a pipe with, below it, the caption 'ceci n'est pas une pipe'.
(FR) Herr talman! Det finns en berömd målning av den belgiske konstnären René Magritte som föreställer en pipa och under den står det ”detta är ingen pipa”.
EnglishTake the example of a distiller's advertisement: a picture of a woman - and a black one, at that - caught in a net, with the caption: ' Wouldn't you like to open it right now?
Ett exempel: reklam från en sprittillverkare. Bilden föreställer en kvinna fångad i ett nät, dessutom en svart kvinna med överskriften: "Skulle ni ha lust att genast öppna denna?"