Traducere engleză-suedeză pentru "consumed"

EN

"consumed" suedeză traducere

EN consumed
volume_up
{adjectiv}

consumed (dar şi: exhausted, over, spent)
Vilka är de viktigaste mättalen för förbrukad livslängd?
However, last year the world consumed more coal, more oil and more gas than in 1995, and by significant amounts, and not only in developing countries.
Hursomhelst så förbrukade världen mer kol, mer olja, mer gas förra året än 1995, och det med avsevärda mängder och inte bara i utvecklingsländer.
consumed

Exemple de folosire pentru "consumed" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Det är sant att de var alltför upptagna av konflikter kring makt och inflytande.
EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Förnybara källor utgör i dag lite över 6 procent av den energi som konsumeras i EU.
EnglishToday three quarters of all rice consumed in Haiti is imported from the USA.
Idag är tre fjärdedelar av allt ris som konsumeras i Haiti importerat från USA.
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
På den tiden konsumerade vi mer fett, men vi hade inte problemet med fetma.
EnglishIt is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Det konsumeras i den egna familjen eller av vänner, bekanta eller släktingar.
EnglishFood which is produced and consumed locally does not need to be irradiated.
Livsmedel som produceras och konsumeras lokalt behöver inte utsättas för strålning.
EnglishOf the medicinal products consumed in poor countries, 25% are allegedly counterfeit.
Av de läkemedel som konsumeras i fattiga länder lär 25 procent vara falska.
EnglishThe amount of water consumed by a twenty-year-old washing machine is phenomenal.
En 20 år gammal tvättmaskin drar vatten i en omfattning som man knappt kan föreställa sig.
EnglishIn the eastern countries between 30 and 40 per cent of the energy consumed could be saved.
I östländerna skulle man kunna spara mellan 30 % och 40 % av energikonsumtionen.
EnglishBoth types of trans-fatty acid are in fact equally harmful if too much is consumed.
Båda typer av transfettsyror är skadliga vid en alltför stor konsumtion.
EnglishI could only hide myself and cry... as my goats were consumed by fiery black liquid death.
Jag var tvungen att gömma mig medan mina getter slukades av den flytande döden.
EnglishAlso, 10% of the fuel consumed is to originate from renewable sources.
Dessutom ska 10 procent av drivmedelsanvändningen komma från förnybara källor.
EnglishIt is estimated that three million Fair Trade hot drinks are consumed in the UK each day.
Det dricks tre miljoner rättvisemärkta heta drycker i Förenade kungariket varje dag.
EnglishHowever, the wine grown and produced in the Czech Republic also gets consumed there.
Men det vin som odlas och framställs i Tjeckien konsumeras också där.
EnglishAnd today 70% of the wine consumed in Ireland is imported from outside the European Union.
Och i dag importeras 70 procent av det vin som konsumeras på Irland från tredjeländer.
English(RO) According to research, at least 20% of the energy consumed in the EU is wasted.
(RO) Forskning visar att minst 20 procent av den energi som konsumeras i EU går till spillo.
EnglishAs many have mentioned, 40% of our energy is consumed in buildings.
Som många redan har nämnt förbrukas 40 procent av vår energi i byggnader.
EnglishSome 60 % of the fishery products consumed in Europe are imported.
60 procent av de fiskeriprodukter som konsumeras i Europa är importerade.
EnglishSome 60% of the fishery products consumed in Europe are imported.
60 procent av de fiskeriprodukter som konsumeras i Europa är importerade.
EnglishCulture where creativity was consumed but the consumer is not a creator.
Kultur där skapande förekommer - men konsumenten är inte skapare.