Traducere engleză-suedeză pentru "distant"

EN

"distant" suedeză traducere

EN distant
volume_up
{adjectiv}

1. general

distant (dar şi: far, far-flung, removed)
It is not a far distant place of little relevance which occasionally comes to our attention.
Det är ingen smått irrelevant plats någonstans i fjärran, som råkar skymta till då och då.
Yet this seems to be an even more distant dream than we had hoped now that Nice is over.
Efter Nice verkar den drömmen vara mer fjärran än vad vi hade hoppats.
. ~~~ This is not the very distant future.
Ett barn som börjar skolan idag kommer vara i min ålder år 2050 Det vi talar om är inte en fjärran framtid.
distant (dar şi: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
distant
. - (PL) Mr President, in distant Guatemala, three members of the national Parliament were killed.
Långt bort i Guatemala dödades tre ledamöter i det nationella parlamentet.
Europe, as from today, is entering into a new dynamic, which, since it is stronger and more powerful, must be more sensitive to its most distant and distinct elements.
Europa måste eftersom det är starkare och mäktigare vara mottagligare för människor som bor långt bort eller är annorlunda.
distant (dar şi: chill, chilly, cool, crisp)
volume_up
kylig {adj.}
distant (dar şi: dismissive, impervious, negative)
distant (dar şi: faint, insignificant, nugatory, outside)
We are essentially a small peninsula off the great continent of Eurasia, with a very distant peninsular and island presence.
Vi är i grunden en liten halvö på den väldiga eurasiska kontinenten med en närvaro som är mycket avlägsen och obetydlig.
distant (dar şi: dismissive, reserved)
distant (dar şi: qualified, reserved)
distant
distant
distant (dar şi: apathetic, cool, deadpan, detached)

2. "kinship"

distant
volume_up
avlägsen {adj.} (släktskap)
For them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
För medborgarna är unionen avlägsen och okänd, även om de anser sig behöva den.
For the great majority of humanity it is still a distant dream.
För majoriteten av mänskligheten är detta fortfarande en avlägsen dröm.
The prospect of a return to strong growth has never been so distant.
Möjligheten till återgång till en stark tillväxt har aldrig tett sig så avlägsen.

3. "socially"

distant
volume_up
avståndstagande {adj.} (socialt)

Sinonime (în engleză) pentru "distant":

distant

Exemple de folosire pentru "distant" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Ur de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Ur de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
EnglishFor that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
För den avlägsna regionen innebar globaliseringen både ett hot och en möjlighet.
EnglishMr President, in the dim and distant past - 1963 - I met Mr Turchi's father.
Herr talman! Så långt tillbaka som 1963 lärde jag personligen känna Turchis far.
EnglishI look forward to Lithuania joining the Union in the not too distant future.
Jag ser fram emot att Litauen ansluter sig till unionen inom en snar framtid.
EnglishFor many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
Bryssel är för många av våra medborgare avlägset och måste få ett ansikte.
EnglishMaybe the Commission can behave that way since it is more distant from the people.
Kanske kommissionen kan bete sig på det viset eftersom den är längre från medborgarna.
EnglishAustria does not simply want to keep its ecopoint system well into the distant future.
Österrike är inte ute efter att rädda sitt miljöpoängssystem långt in i framtiden.
EnglishIndeed, we have not yet been able to realise this distant dream within our own Europe.
Den avlägsna drömmen kan vi inte alltid förverkliga ens inom vårt eget Europa.
EnglishI look forward to Latvia joining the Union in the not too distant future.
Jag ser fram emot att Lettland ansluter sig till unionen inom en snar framtid.
EnglishAll too often our fellow citizens see Europe as being too distant or too restrictive.
Medborgarna upplever alltför ofta Europa som alltför avlägset och tvingande.
EnglishAn approach based solely on the preservation of distant export markets.
Ett handlingssätt som endast vilar på behållandet av avlägsna exportmarknader.
EnglishAs the EU enlarges, the centre of power is also becoming more distant from the citizen.
Allt eftersom EU utvidgas, förflyttas också maktcentret allt längre från medborgaren.
EnglishLet us hope that action will be forthcoming in the not too distant future.
Vi hoppas att kommissionen kan göra det inom en inte alltför lång framtid.
EnglishMembership is a distant goal, and it is not on our immediate agenda.
Medlemskap är ett avlägset mål, och det står inte på vår omedelbara dagordning.
EnglishI look forward to Romania joining the Union in the not too distant future.
Jag ser fram emot Rumäniens anslutning till unionen inom en snar framtid.
EnglishNo, you need to set people's souls ablaze with visions of exploring distant shores."
Nej, du måste sätta folks själar i brand med visioner om att utforska avlägsna stränder."
EnglishWomen often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
Kvinnor ser ofta beslutsfattandet i EU som alltför långt borta, abstrakt och högtravande.
EnglishWomen often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
EU: s regler för mammaledighet är direkt förtryckande för unga kvinnor.
EnglishThe events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Dessa händelser utspelades inte i något dunkelt, avlägset förflutet.