Traducere engleză-suedeză pentru "energy tax"

EN

"energy tax" suedeză traducere

volume_up
energy tax {substantiv}

EN energy tax
volume_up
{substantiv}

energy tax (dar şi: energy due)
volume_up
energiskatt {comm. gen.}
Neither can the aim to have a common European energy tax be buried.
Inte heller målet med en gemensam europeisk energiskatt bör begravas.
My sixth point is that we of course need an EU-wide energy tax.
För det sjätte: Vi behöver åter en unionsomfattande energiskatt.
In this case higher energy tax cannot achieve any further saving.
I detta fall kan en högre energiskatt inte få någon ytterligare energibesparingseffekt.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

energy substantiv
tax substantiv
to tax verb

Exemple de folosire pentru "energy tax" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis was a principle contained within Mr Monti's energy tax proposal, for example.
Denna princip ingick ju bland annat i kommissionär Montis energiskatteförslag.
EnglishWe will give you all our support, so that the Directive on an energy tax can finally be issued.
Vi ger er hela vårt stöd för att man äntligen kan anta ett energiskattedirektiv.
EnglishOf course, we do, however, have the Seville Summit decision on energy tax, for example.
Vi har ju beslutet från toppmötet i Sevilla om exempelvis energiskatten.
EnglishPerhaps he can indicate whether tax on energy or other taxes will indeed now stand a chance.
Kanske kan han tala om om energiavgiften eller andra avgifter nu verkligen har en chans.
EnglishAn absolutely essential question is what has become of the combined CO2 energy tax.
Av väsentlig betydelse är också frågan om var den kombinerade koldioxid-energiskatten tagit vägen.
EnglishFurthermore, his explanation of how industry could receive energy tax relief is extremely clear.
Även hans motivering för hur industrin kan få lättnader i energiskatten är ytterst klar.
EnglishFor a long time this Parliament debated a CO2 energy tax without results.
Parlamentet har länge utan resultat dryftat koldioxidskatter.
EnglishI would like to replace these words with "carbon dioxide energy tax ' .
Jag skulle vilja ersätta dessa ord med koldioxidenergiskatt .
EnglishI would like to replace these words with " carbon dioxide energy tax '.
Jag skulle vilja ersätta dessa ord med koldioxidenergiskatt.
EnglishAn environmental tax on energy has been the subject of discussion and negotiation for more than ten years.
En miljöskatt på energi har diskuterats och förhandlats länge, i över tio år.
EnglishIn relation to the energy tax issue, it is time we decided exactly what we mean by this.
Vad gäller frågan om energiskatter, är det dags att vi bestämmer oss för exakt vad det är som vi menar.
EnglishThe energy tax - and this needs to be emphasised - is not an ecotax.
Energiskatten - det måste understrykas - är ingen ekoskatt.
EnglishHowever, the energy tax directive is still based on the principle of minimum rates only.
Energiskattedirektivet grundas dock fortfarande på principen om att endast minimisatserna skall tillämpas.
EnglishWhat we need is to revive the corpse of the CO2 energy tax.
Vad vi behöver är återupplivning av liket koldioxid-energiskatten.
EnglishThe Cox report deals with excise tax on energy products.
I Coxbetänkandet tar man sig an punktskatterna på energikällor.
EnglishYou referred to the key role that the energy tax is to play.
Ni hänvisade till den nyckelroll som energiskatten spelar.
EnglishThe solution the report outlines with regard to the internal market is an energy-related tax model set by the EU.
Betänkandets lösningsmodell i förhållande till inre marknaden är energibeskattning på EU-nivå.
EnglishFor example, we seem to be moving towards a European tax in the form of a tax on energy and transport.
Det verkar till exempel som om vi är på väg emot en EU-skatt i form av en skatt på energi och transporter.
EnglishMadam President, on 27 October 2003, after more than six years of negotiation, the Council adopted the energy tax directive.
Den 27 oktober 2003 antog rådet energiskattedirektivet efter mer än sex års förhandlande.
EnglishOne of the Commission's touchstones is how successful it will be in securing the introduction of a common energy tax.
En prövosten för kommissionen är hur den lyckas med att åstadkomma en gemensam energibeskattning.