Traducere engleză-suedeză pentru "engine"

EN

"engine" suedeză traducere

volume_up
engine {substantiv}

EN engine
volume_up
{substantiv}

engine (dar şi: motor)
volume_up
motor {comm. gen.}
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
The potential of trade as an engine for growth and employment is considerable.
Handelns potential som en motor för tillväxt och sysselsättning är betydande.
This is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.
Vi förväntar oss inte den här sortens fransk-tyska motor i vår del av Europa.
engine
Of course, this is a man who would not know one end of a railway locomotive from the other and whose expertise is restricted to Thomas the Tank Engine.
Men detta är ju förstås en man som inte kan skilja mellan bak och fram på ett lokomotiv och vars kunskaper begränsar sig till leksakståg.
engine (dar şi: locomotive)
We gotta make the engine before we hit Flat Top Tunnel.
Vi måste fram till loket innan vi kommer till den låga tunneln.

Sinonime (în engleză) pentru "engine":

engine

Exemple de folosire pentru "engine" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSEO is an acronym for "search engine optimization" or "search engine optimizer."
SEO är en förkortning av "Search Engine Optimizer", eller sökmotoroptimerare.
EnglishThe question of how to measure engine power has not been finally resolved either.
Inte heller problemet hur motorkraften skall mätas har blivit slutgiltigt reglerat.
EnglishIf you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
Om du vill ändra standardsökmotor klickar du på Ändra för att ange en ny.
Englishindicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
anger att besökaren klickade på en kostnad per klick-länk i Googles sökmotor.
EnglishEnter the new search engine together with all of the necessary details.
Du måste alltså ange alla nödvändiga uppgifter för den nya sökmotorn från början.
EnglishReview your search engine's privacy terms to learn how your information is handled.
Granska sökmotorns sekretessvillkor om du vill veta mer om hur din information hanteras.
EnglishWhen the engine catches, don't move, or you'll get a mouth full of propeller.
När motorn startar rör dig inte, för då får du munnen full av propeller.
EnglishTransatlantic trade, moreover, forms a large part of the engine of the world economy.
Den transatlantiska handeln är dessutom mycket av motorn i världsekonomin.
EnglishChange the conditions for the search in the search engine, if it offers you the choice.
Ändra villkoret för sökningen i sökmotorn, om det finns möjlighet att välja.
EnglishTermThe term or keyword is the word or phrase that a user types into a search engine.
TermTerm eller sökord är det ord eller den fras som en användare skriver i en sökmotor.
EnglishYou had remarked earlier in the House that you likened yourself to a diesel engine.
Ni sade tidigare i kammaren att ni liknade er själv vid en dieselmotor.
EnglishA reduction in the tonnage and engine power of the EU fishing fleet was achieved.
EU: s fiskeflotta kunde minskas vad gäller tonnage och maskinstyrka.
EnglishIt is clear that France and Germany are no longer the engine of Europe.
Det är tydligt att Frankrike och Tyskland inte längre är Europas drivkraft.
EnglishFor example, one company would tell a story of love through its very own search engine.
Som exempel, ett bolag kom att berätta om kärlek genom sin egna sökmotor.
EnglishThen they may travel far, negotiating many turns and even overcoming engine failures.
Sedan kan de färdas långt, förhandla om många svängar och till och med klara av motorfel.
EnglishWe were, you might say, almost the only engine in this whole process.
Man skulle kunna säga att vi nästan var den enda motorn i hela denna process.
EnglishIf Germany, the engine of growth, falters, the whole of the European Union will be affected.
Om tillväxtmotorn Tyskland hackar, så får det effekter på hela Europeiska unionen.
EnglishInnovation is the very key, the very engine that will drive our economies.
Innovation är själva nyckeln, själva motorn som driver våra ekonomier.
EnglishThe bodywork is the Constitution, the engine is the euro and the petrol is the budget.
Konstitutionen är karossen, euron är motorn och budgeten är bränslet.
EnglishIn this, the completion of the internal market as the engine of development will be crucial.
Har vi då råd att ha en gemensam tjänstemarknad som bara finns på papperet?