Traducere engleză-suedeză pentru "to exonerate"

EN

"to exonerate" suedeză traducere

EN to exonerate
volume_up
[exonerated|exonerated] {verb}

to exonerate (dar şi: to acquit, to clear, to free, to propose)
The fact that the Home Affairs Minister and the governor of Chiapas are no longer there is a good thing, but much more will be needed to exonerate the authorities and the army.
Att inrikesministern och Chiapas guvernör försvunnit är bra, men det behövs mer för att helt fria myndigheterna och militären.
We cannot, however, completely exonerate the EPO from this affair.
Vi kan emellertid inte helt och hållet befria Europeiska patentverket från ansvar i denna fråga.
It would therefore appear that the translator wanted to exonerate the Spanish Government and its Greek supporters, come what may.
Därför verkar det som om översättaren ville befria den spanska regeringen och dess grekiska hantlangare från ansvar under alla förhållanden.
Neither the euro nor the European management in general can therefore be easily exonerated of all responsibility.
Man kan alltså inte enkelt befria euron, eller den europeiska förvaltningen i allmänhet från ansvar.

Exemple de folosire pentru "to exonerate" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHowever, that should not in any case exonerate us from strategic thinking in two areas.
Men detta fritar oss inte på något sätt från strategiskt tänkande inom två områden.
EnglishThe fact that other institutions may be at fault cannot exonerate it completely.
Det faktum att andra institutioner är klandervärda gör inte att kommissionen i fråga går helt fri.
EnglishThey do not have the power to 'exonerate ' the proceeds.
Men de har inte befogenheten att " tvätta kapital ".
EnglishThey do not have the power to 'exonerate' the proceeds.
Men de har inte befogenheten att " tvätta kapital" .
EnglishThat being said, these devices must not, and cannot, exonerate broadcasters and educators from fulfilling their responsibilities.
Samtidigt får inte den typen av bestämmelser frånta TV- och radioutsändare och utbildare deras ansvar.
EnglishThe decision to exonerate the previous director was taken by the previous Commission, and this was a political decision pure and simple.
Beslutet om att frikänna den tidigare tjänstemannen fattades av den förra kommissionen, och det var ett rent politiskt beslut.
EnglishThis is the decision by the Egyptian Appeal Court to annul the judgment on Saad Eddin Ibrahim and exonerate him.
Det finns dock en god nyhet och det är den egyptiska appellationsdomstolens beslut att upphäva domen och frikänna Saad Eddin Ibrahim.
EnglishHow many others, like him, do not have the necessary funds to pay for lawyers or the expensive analyses which could, perhaps, completely exonerate them?
Hur många andra har som han inte tillräckliga medel för att betala dyra advokater eller analyser som kanske skulle kunna ge dem full upprättelse?
EnglishA merger between different entities does not exonerate the parties to the merger from their obligations under national data protection principles.
En sammanslagning av olika enheter innebär inte att parterna i sammanslagningen befrias från sina skyldigheter enligt nationella principer för uppgiftsskydd.
EnglishNo one can dispute that millions fell victim to the Stalinist dictatorship, entire peoples were dislocated, and no one can exonerate or relativise that.
Ingen kan ifrågasätta att miljoner föll offer för stalinistisk diktatur, hela folkgrupper tvångsförflyttades och ingen kan rentvå eller relativisera det.
EnglishWe cannot, Mr President, apply the rules of the Stability and Growth Pact to Portugal to the letter and then exonerate other larger countries.
Och vad värre är, detta beslut kommer vid en mycket dålig tidpunkt, precis vid inledningen av den regeringskonferens under vilken den europeiska författningen skall diskuteras.
EnglishSince that time, the Sri Lankan Government has been manoeuvring to exonerate itself and impede access to justice by those who must be called, at the very least, victims of war crimes.
Sedan dess har Sri Lankas regering manövrerat för att rentvå sig och hindra tillgång till rättvisa för dem som åtminstone måste kallas offer för krigsbrott.
EnglishI myself have had the opportunity of attending this UN Commission on two occasions and I could never shake off the impression that the governments systematically conspired to exonerate one another.
Själv har jag vid två tillfällen besökt denna kommission, och jag kunde aldrig riktigt göra mig fri från intrycket att regeringarna systematiskt går samman för att frikänna varandra.