Traducere engleză-suedeză pentru "fall into the wrong hands"

EN

"fall into the wrong hands" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "fall into the wrong hands".

Exemple de folosire pentru "fall into the wrong hands" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThese bombs are light and easily transportable, and could therefore easily fall into the wrong hands, for example those of terrorist groups.
Dessa bomber är lätta och enkla att transportera och kan därför lätt hamna i orätta händer, exempelvis hos terroristgrupper.
EnglishI fear that our exchange in the Chamber now creates the need for legislation to stop lazy companies from letting private data fall into the wrong hands.
Varför har kommissionen inte gjort någonting för att förhindra mediakoncentrationen, trots påstötningarna från parlamentet?
EnglishThese bombs are light and easily transportable, and could therefore easily fall into the wrong hands, for example those of terrorist groups.
Det finns en annan sak som jag ser som viktig: när vi väger intressen mot varandra får vi inte bortse från frågan om mänskliga rättigheter.
EnglishI fear that our exchange in the Chamber now creates the need for legislation to stop lazy companies from letting private data fall into the wrong hands.
Jag befarar att vår diskussion här i kammaren nu skapar ett behov av lagstiftning för att stoppa lata företag från att låta privat information falla i orätta händer.
EnglishAs I stated in my initial remarks, post-shipment controls are essential to ensuring that arms go where they are meant to go and do not fall into the wrong hands.
Med utgångspunkt från denna information måste medlemsstaterna sedan besluta om hur de på bästa sätt kan driva denna viktiga fråga både på det nationella planet och gemensamt.
EnglishWe want guarantees that the defence-related products we sell will not fall into the wrong hands, and the introduction of what are known as end-user certificates provides those guarantees.
Vi vill ha en garanti för att den försvarsmateriel vi säljer inte hamnar i fel händer, och det har vi fått i och med introduktionen av så kallade slutanvändarintyg.

Mai multe cuvinte

English
  • fall into the wrong hands

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.