Traducere engleză-suedeză pentru "fallacious"

EN

"fallacious" suedeză traducere

EN fallacious
volume_up
{adjectiv}

fallacious (dar şi: bad, erroneous, false, faulty)
These are the same fallacious arguments which had already served as a pretext for the US occupation of Iraq.
Det är samma felaktiga argument som togs som förevändning för Förenta staternas ockupation av Irak.
The second point is the fallacious allegation presented that the discharge amounts to sacking the Commission - a vote of censure.
Den andra punkten är de felaktiga påståenden som har framförts om att ansvarsfrihetsförfarandet innebär att kommissionen skall få sparken - en röst för misstroendevotum.
Mr President, both the Commission's recommendation and Mr Fourçans' report are based on an essentially fallacious idea, namely that of a uniform economic policy.
Såväl kommissionens rekommendation som betänkandet av Fourçans bygger på en i grunden felaktig tanke, nämligen tanken om en enhetlig ekonomisk politik.

Sinonime (în engleză) pentru "fallacious":

fallacious

Exemple de folosire pentru "fallacious" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe arguments put forward by the European Parliament are completely fallacious.
De argument som framförts av Europaparlamentet är fullständigt bedrägliga.
EnglishI believe that they are wrong, and that the past has shown this to be a fallacious viewpoint.
Jag menar att de har fel och att den tidigare utvecklingen har visat att denna ståndpunkt inte stämmer.
EnglishThis interpretation has proved to be fallacious and shortsighted.
Tolkningen har visat sig vara vilseledande och kortsiktig.
EnglishThese are the same fallacious arguments which had already served as a pretext for the US occupation of Iraq.
Det är samma felaktiga argument som togs som förevändning för Förenta staternas ockupation av Irak.
EnglishThese are the same fallacious arguments which had already served as a pretext for the US occupation of Iraq.
Det är samma felaktiga argument som togs som förevändning för Förenta staternas ockupation av Irak.
EnglishOnce again, the report offers a fallacious solution to the technical and human problems associated with migration waves.
För att upprepa, betänkandet kommer med en ohållbar lösning på de tekniska och mänskliga problem som hör ihop med invandringsströmmar.
EnglishLast August, the chairman of the main opposition party, Yawovi Agboyibo, was sentenced to six months in prison on fallacious grounds.
I augusti månad i år dömdes ordföranden för det största oppositionspartiet, Yawovi Agboyibo, till sex månaders fängelse för lögner.
EnglishThis fallacious charge on the one hand and the sentence handed down, on the other, contravene the provisions of the Laotian criminal code.
Varken denna falska åtalspunkt eller den avkunnade domen motsvarar vad som i detta fall föreskrivs enligt den laotiska strafflagen.
EnglishThe second point is the fallacious allegation presented that the discharge amounts to sacking the Commission - a vote of censure.
Den andra punkten är de felaktiga påståenden som har framförts om att ansvarsfrihetsförfarandet innebär att kommissionen skall få sparken - en röst för misstroendevotum.
EnglishThe finance ministers' argument that there cannot be a 100 euro coin because there is already a 100 euro note seems a fallacious one to me.
Finansministrarnas resonemang om att det inte får finnas några mynt med valören 100 euro, för att det redan finns sedlar med valören 100 euro, är fel enligt mig.
EnglishThe finance ministers ' argument that there cannot be a 100 euro coin because there is already a 100 euro note seems a fallacious one to me.
Finansministrarnas resonemang om att det inte får finnas några mynt med valören 100 euro, för att det redan finns sedlar med valören 100 euro, är fel enligt mig.
EnglishWe failed at the General Assembly last year on a fallacious pretext, I refer to article 2.7, which we are otherwise happy to adopt for all other texts.
Men i generalförsamlingen förra året misslyckades vi på grund av ett vilseledande svepskäl, artikel 2.7, som vi för övrigt har antagit för alla andra texter utan problem.
EnglishIt would be particularly improper and fallacious to make citizens believe that it is enough simply to plant trees to comply with the commitments undertaken at Kyoto.
Det skulle vara särskilt skamlöst och bedrägligt att låta medborgarna tro att det räcker med att plantera träd för att rentvå sig från de åtaganden som ingicks i Kyoto.
EnglishBefore this, however, I consider it necessary to review the financial regulation sector that has proved not only fallacious but one of the main causes of the crisis.
Innan dess anser jag emellertid att det är nödvändigt att granska den finansiella regleringssektorn vilken har visat sig vara inte bara ohållbar utan en av de viktigaste orsakerna till krisen.