Traducere engleză-suedeză pentru "family situation"

EN

"family situation" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "family situation".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

family substantiv
situation substantiv

Exemple de folosire pentru "family situation" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHere, however, was a document with substantial consequences, involving the right to live in a family situation.
Det handlar ändå om en text med mycket viktiga konsekvenser för rätten att leva i en familj.
EnglishIt must provide for new working situations and also the new family situation of single parent families.
De måste ta hänsyn till nya arbetssituationer och även den nya familjesituationen med ensamstående föräldrar.
EnglishAll parents and children should be able to use education and care services, regardless of family origin or financial situation.
Alla föräldrar och barn bör kunna utnyttja förskoleverksamhet, oavsett familjebakgrund och finansiell situation.
EnglishIn some countries you will receive regular payments, while in others your family situation may give rise to tax benefits rather than payments.
I vissa länder får du regelbundna bidrag, medan andra länder i stället ger dig rätt till skatteavdrag beroende på din familjesituation.
EnglishParagraph 7 asks that age be taken into account as a criterion of excellence together with family situation, including the number of the researcher's dependents.
I punkt 7 skriver man att hänsyn ska tas till ålder som ett kvalitetskriterium jämte familjesituationen, inklusive hur många personer forskaren har vårdansvar för.
EnglishTheir application would in the short term lead to a concentration of production and the destruction of most of the small and medium-sized holdings, and would aggravate the situation of family farms.
Dess tillämpning skulle på kort sikt leda till en koncentration av produktionen och till att förstöra de flesta små och medelstora jordbruken samt försämra situationen för familjejordbruken.

Mai multe cuvinte

English
  • family situation

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.