EN fancy
volume_up
{substantiv}

volume_up
fantasi {comm. gen.}
   – I voted against the joint resolution on the planned egg trade, which is little more than a flight of fancy.
   – Jag röstade mot den gemensamma resolutionen om handeln med ägg, som bara är ren fantasi.
It has a record of assisting peace and prosperity among European nations and beyond, when history seemed to insist that such a goal amounted to little more than a flight of fancy.
Den har medverkat till fred och välstånd bland europeiska nationer och på andra håll, när historien tydligt har tyckts visa att ett sådant mål är föga mer än en fantasi.
My flights of fancy in explaining why I voted for research will be even more inspired, Mr President, for I am in favour, very much in favour of research.
Min fantasi kommer att sväva ännu friare när jag skall förklarar varför jag röstade för forskningen, herr talman, för jag är positiv, starkt positiv till forskning, men forskning om vad?
fancy (dar şi: attachment, inclination)
Ingen tycker om mig.
fancy (dar şi: brainchild, child, concept, conception)
volume_up
idé {comm. gen.}
fancy (dar şi: dream)
volume_up
dröm {comm. gen.}
fancy (dar şi: incursion, notion, vagary, whim)
fancy (dar şi: fondness, gusto, inclination, liking)
volume_up
förkärlek {comm. gen.}
fancy (dar şi: idea, spread, suggestion)
volume_up
inbillning {comm. gen.}
fancy (dar şi: fad, freak)
Eco-compatibility, ceilings and differentiation are not intellectual flights of fancy, but much-needed elements to ensure that the mother of all Community policies has some sort of a future.
Ekologins villkor, taket och moduleringen är inget annat än intellektualistiska nycker, men nödvändiga steg på vägen för att garantera åtminstone någon framtid för all gemenskapspolitiks moder.
fancy
fancy
volume_up
plötslig idé {comm. gen.}

Exemple de folosire pentru "fancy" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishApparently there's some sort of a high toned and fancy to do up at the fort, eh?
Hur kommer det sig att två sådana gentlemän, som ni, inte är bjudna?
EnglishThe objectives must be realised in practice: the strategy must not just remain a fancy declaration.
De måste genomföras i praktiken och strategin får inte bara bestå av tom retorik.
EnglishSo, it's kind of like very fancy eyeglasses for your telescope.
Det är på sätt och vis som ett par väldigt fina glasögon för ditt teleskop.
EnglishThere was one particular one that caught my fancy, which I thought I might like to buy.
Det var i synnerhet en som föll mig i smaken och jag tänkte att jag kanske skulle vilja köpa den.
EnglishWhat is most important: fancy fast cars and speed-enthused drivers, or saving thousands of human lives?
Vilket är viktigast: att ha stiliga och snabba bilar eller att rädda tusentals människoliv?
EnglishThey are serious and justified proposals, not escapist flights of fancy or vain utopian desires.
Det är seriösa och motiverade förslag, ingen verklighetsflykt, inga vackra utopistiska föresatser.
EnglishWe have a fancy name for this: we call it quorum sensing.
Vi har ett flott namn på det här, vi kallar det "Quorum Sensing".
EnglishAs always, the European Parliament’s Committee on Culture and Education has embarked on flights of fancy in its report.
Som alltid fantiserar Europaparlamentets kulturutskott fritt i sina betänkanden.
EnglishAs always, the European Parliament's Committee on Culture and Education has embarked on flights of fancy in its reports.
Som alltid fantiserar Europaparlamentets kulturutskott fritt i sina betänkanden.
EnglishAs always, the European Parliament ’ s Committee on Culture and Education has embarked on flights of fancy in its report.
Som alltid fantiserar Europaparlamentets kulturutskott fritt i sina betänkanden.
EnglishSo I felt like our cellphones and our fancy watches and our cameras had stopped us from dreaming.
Så jag kände att våra mobiler och våra stiliga klockor och våra kameror hade stoppat oss från att drömma.
EnglishMadam President, on a final note: more plans of action, more fancy press releases, they are no use to us.
Fru talman! Slutligen, fler handlingsplaner, fler vackra presskommunikéer, det har vi ingen nytta av.
EnglishYou can drink your fancy ales You can drink 'em by the flagon
Du kan behålla dina ales, Du kan drick dem ur bägare,
EnglishSo, Finch, what are you gonna do with that fancy NYU diploma?
Finch, vad ska du göra med ditt fina N. Y. U. diplom?
EnglishI don't know nothing about fancy cars and fancy restaurants.
Jag vet inget om lyxiga bilar eller restauranger.
EnglishI want everybody in fancy, nice, clean clothes.
Jag vill att alla ska ha rena, hela, och fina kläder på er.
EnglishFancy leaving this to a simple majority decision!
Allt detta överlämnat till en enkel majoritet!
EnglishIt takes a lot more than just fancy flying.
Det krävs mycket mer än bara skicklig flygning.
EnglishThey were going to some fancy restaurant, Montagues
EnglishSo you can lavish all the same care, all the same technique, on a hamburger as you would on some much more fancy dish.
Så man kan lägga ner samma omsorg, samma teknik, på en hamburgare som man skulle göra på en mycket mer ansedd maträtt.