Traducere engleză-suedeză pentru "fans"

EN

"fans" suedeză traducere

volume_up
fan {substantiv}

EN fans
volume_up
{plural}

fans

Sinonime (în engleză) pentru "fan":

fan

Exemple de folosire pentru "fans" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMadam President, I am here to speak on behalf of millions of women football fans.
Fru talman! Jag är här för att tala för miljoner kvinnliga fotbollssupporters.
EnglishVery few football fans from outside France will get tickets to the matches.
Mycket få fotbollsfans utanför Frankrike kommer att få biljetter till matcherna.
English(IT) I would like to thank those fans who have been tirelessly listening for so long.
(IT) Jag vill tacka de fans som outtröttligt har lyssnat så länge till oss.
EnglishThe virus can travel with returning players and fans in food and on their footwear.
Återvändande spelare och supportrar kan föra med sig viruset på skorna eller i livsmedel.
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
Den säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna" .
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans '.
Den säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna ".
EnglishIt is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms.
Det är ett sätt att muta fansen som sytts ihop av CFO och en bekvämt sätt att kohandla på.
EnglishI would make a plea to give priority to fans who are going to see their own team playing.
Vi borde vädja om att prioritera de fans som skall se sitt eget lag spela.
EnglishThe choice for English football and sports fans has also improved.
Valet för de engelska fotbolls- och idrottssupportrarna har också förbättrats.
EnglishFans of folk music will be familiar with a number of Bulgarian musicians.
De som tycker om folkmusik känner säkert till flera bulgariska musiker.
EnglishThis unjust decision will affect hundreds of thousands of the Timişoara team's fans.
Detta orättvisa beslut drabbar hundratusentals Timişoara-supportrar.
EnglishYou have fans in the visitors' gallery, but unfortunately, they are not permitted to applaud.
Ni har också fans på åskådarläktaren, men de får tyvärr inte vara med och applådera.
EnglishThese are the same fans that voted for Home Rule for Scotland in the referendum last year.
Det är samma fans som röstade för självstyre i Skottland i folkomröstningen förra året.
EnglishYou have fans in the visitors ' gallery, but unfortunately, they are not permitted to applaud.
Ni har också fans på åskådarläktaren, men de får tyvärr inte vara med och applådera.
EnglishIt knows it has many supporters - and maybe, I should say, fans.
Jag vet att Slovenien har många supporters, eller jag borde kanske säga fans.
EnglishIt is the same sort of group of people, who are not football fans, who are responsible for this.
Är det samma grupp människor, som inte är några fotbollsfans, som ligger bakom detta?
EnglishI still think there'd be a problem with our fans sittin ' with your fans.
Jag tror det kan bli problem... mellan våra fans och era fans.
EnglishMillions of sports fans can feel that they have won the cup today.
Miljontals sportfantaster kan känna att de har vunnit cupen idag.
EnglishThis also endangered the security of thousands of football fans.
Detta riskerade också säkerheten för tusentals fotbollssupportrar.
English(LV) Madam President, when it comes to football, we fans expect things to happen logically.
(LV) Fru talman! När det gäller fotboll förväntar vi supportrar oss att saker och ting sker logiskt.