Traducere engleză-suedeză pentru "far fewer"

EN

"far fewer" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "far fewer".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

far adjectiv
far adverb
fewer adjectiv
Swedish
few substantiv
few adjectiv
few pronume
Swedish

Exemple de folosire pentru "far fewer" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishElsewhere in the world, farmers have far fewer of these kinds of rules to contend with.
Jordbrukare i andra delar av världen har inte alls så många regler av det här slaget att följa.
EnglishImplementing REACH would lead to far fewer such experiments.
Genomförandet av Reach kommer att leda till mycket färre sådana försök.
EnglishWe spend more on defence than America, but with far fewer results.
Vi lägger mer pengar på försvarspolitiken än amerikanarna, dock med väsentligt mycket sämre resultat.
EnglishIt has 3.2%, compared with 4.6% in Holland, 2.5% in France and far fewer in Germany.
Uttryckt i procent är det 3,2 procent, medan det är 4,6 procent i Nederländerna, 2,5 procent i Frankrike och mycket lägre i Tyskland.
EnglishThis is a document more than 300 pages long, which so far fewer than 2% of the citizens of the Union have read.
Det är ett dokument på mer än 300 sidor, som än så länge lästs av under två procent av unionens medborgare.
EnglishIt has 3.2 %, compared with 4.6 % in Holland, 2.5 % in France and far fewer in Germany.
Uttryckt i procent är det 3,2 procent, medan det är 4,6 procent i Nederländerna, 2,5 procent i Frankrike och mycket lägre i Tyskland.
EnglishAnd if we could bring all of this a bit closer together, we would perhaps have far fewer problems than we have at the moment.
Om vi kan föra dessa litet närmare varandra så skulle vi kanske ha mycket mindre problem än vi har just nu.
EnglishMost of these cases concerned the European Commission and far fewer concerned the administration of the European Parliament.
De flesta ärendena gällde Europeiska kommissionen, betydligt färre handlade om Europaparlamentets förvaltning.
EnglishIn reality, few things have changed and, in any case, far fewer things than expected within the community.
I själva verket har inte särskilt mycket förändrats, och hur som helst mycket mindre än vad man förväntade sig inom folkgruppen.
EnglishIt is the difficulty in achieving a balance between work and family life that explains why there are far fewer women in this category.
Anledningen till att kvinnor sällan finns med är att det är svårt att förena arbetsliv och familjeliv.
EnglishSince 2003 we have been seeing far fewer victims because the criminal sector is going more and more underground.
Sedan 2003 har vi upptäckt mycket färre offer, vilket beror på att denna brottsliga verksamhet alltmer har gått under jorden.
EnglishThe reform will in any case mean that in future, far fewer market management parameters will need to be set on an annual basis.
Till följd av reformen kommer i framtiden dock endast få marknadsordningsparametrar att fastställas på årlig basis.
EnglishAs regards all these issues, there are far fewer proposals for solutions on the table than the development of Europe could do with.
När det gäller alla dessa frågor finns det långt färre lösningsförslag på bordet än vad EU:s utveckling klarar sig med.
EnglishAs regards all these issues, there are far fewer proposals for solutions on the table than the development of Europe could do with.
När det gäller alla dessa frågor finns det långt färre lösningsförslag på bordet än vad EU: s utveckling klarar sig med.
EnglishThe use of a preventive vaccine would lead to far fewer rules in the EU, and that must surely appeal to the Commission.
Användandet av ett vaccin i förebyggande syfte skulle leda till mycket färre regler i EU, vilket verkligen borde tilltala kommissionen.
EnglishEven through the virulence of H1N1 influenza in Europe has not been particularly aggressive, this virus has so far caused no fewer than 4 700 deaths.
Även om H1N1-viruset i Europa inte varit särskilt aggressivt har det hittills orsakat inte mindre än 4 700 dödsfall.
EnglishIf there was no need for a review, then I think that the Green Paper that we issued would have received far fewer than the 500 responses that came in.
Om det inte behövdes någon översyn tror jag att vår grönbok skulle ha fått betydligt färre än de 500 svar som inkom.
EnglishThere are far fewer sports facilities for young girls, teenagers, young women and women than there are for young boys and men.
De strukturer som är avsedda för unga flickor, tonåringar, unga kvinnor och kvinnor är mycket mindre utvecklade än dem som utformats för pojkar och män.
EnglishLoopholes in national systems are being closed, as a result of which phenomena such as cross-border crime will be given far fewer opportunities.
Kryphål i nationella system täpps till, vilket leder till att företeelser som gränsöverskridande brottslighet ges långt färre möjligheter.
EnglishLoopholes in national systems are being closed, as a result of which phenomena such as cross-border crime will be given far fewer opportunities.
Större uppmärksamhet kommer att ägnas åt att se till att de vidtagna åtgärderna genomförs riktigt, och deras effektivitet kommer att undersökas regelbundet.

Mai multe cuvinte

English
  • far fewer

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.