Traducere engleză-suedeză pentru "far outweighs"

EN

"far outweighs" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "far outweighs".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

far adjectiv
far adverb
to outweigh verb

Exemple de folosire pentru "far outweighs" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe social role of sport far outweighs its commercial nature.
Idrottens sociala roll uppväger mer än väl dess kommersiella natur.
EnglishThe significance of no more ozone smog and far less acidification outweighs the short-term interest of a few manufacturers.
Vikten av att det inte finns någon ozonsmog längre och avsevärt mindre försurning är viktigare än ett par tillverkares kortsiktiga intressen.
EnglishWe all know that the political importance of Cyprus far outweighs its economic importance to the future development of the European Union.
Vi är alla medvetna om att Cyperns politiska betydelse vida uppväger dess ekonomiska betydelse för Europeiska unionens framtida utveckling.
EnglishThe preservation of language diversity far outweighs preservation of architectural or artistic heritage, important as they may be, because language is a living thing.
Bevarandet av den språkliga mångfalden uppväger vida bevarandet av det arkitektoniska eller konstnärliga arvet, hur viktiga de än är, eftersom språk är ett levande ting.
EnglishMy outrage at the manipulative behaviour of the tobacco industry which shows a callous disregard for ethics and public health concerns far outweighs the previous reservations that I had.
Min upprördhet över tobaksindustrin manipulativa agerande, vilket visar på ett känslokallt bortseende från etik och folkhälsa överstiger vida de reservationer jag tidigare hade.
EnglishThe number of people applying for asylum on grounds which have nothing to do with political persecution far outweighs the number of applicants recognised as victims of political persecution.
I samtliga europeiska stater är antalet personer som ansöker om asyl av andra skäl än politisk förföljelse långt större än antalet personer som erkänns som politiskt förföljda.

Mai multe cuvinte

English
  • far outweighs

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.