Traducere engleză-suedeză pentru "far short"

EN

"far short" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "far short".

Exemple de folosire pentru "far short" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is clear that what is being proposed to us falls far short of what is needed.
Det råder inget tvivel om att man är långt från målet med det som man nu föreslår oss.
EnglishI fear that, with the Brussels European Council, we are falling far short of them.
Efter Europeiska rådet i Bryssel är jag rädd för att vi har långt kvar dit.
EnglishThe battle to defend public services is falling far short of expectations.
Kampen för att försvara de offentliga tjänsterna missar verkligen sitt mål.
EnglishThe target set for development aid falls far short of the UN's target.
Den målsättning som fastlagts för utvecklingsbiståndet ligger långt under FN:s mål.
EnglishThe proposals that have been put forward fall far short of what the problem requires.
De förslag som läggs fram är långt ifrån tillräckliga med tanke på problemets omfattning.
EnglishThe target set for development aid falls far short of the UN's target.
Den målsättning som fastlagts för utvecklingsbiståndet ligger långt under FN: s mål.
EnglishGothenburg ceilings fall far short of what is needed as has already been said.
Utsläppstaken i Göteborgsprotokollet räcker, som sagt, inte på långa vägar för att uppnå målen.
EnglishThe price if we do not is a Europe falling far short of its true potential.
Priset om vi inte gör det är ett Europa som inte alls når upp till sina inneboende möjligheter.
EnglishThat is what the Lisbon process is about and we are falling far short of that at the moment.
Det är vad Lissabonprocessen handlar om, och vi misslyckas för närvarande grovt med det.
EnglishIf you will forgive my saying so, this sort of behaviour falls far short of a spirit of partnership.
Detta tillvägagångssätt har, med förlov sagt, ingenting att göra med partnerskap.
EnglishI also maintain that a three-day cooling-off period is far too short.
Jag hävdar också att tre dagars ångerrätt är alldeles för kort tid.
EnglishHowever, the scope of this assistance falls far short of what is needed.
Stödet är dock inte på långa vägar av den omfattning som behövs.
EnglishThe problem is that the reality falls far short of the ideal.
Problemet är dock att det är genomförandet som uppvisar allvarliga brister.
EnglishIts proposed premium period of ten years is far too short and its proposed grant rate is too low.
Den föreslagna stödperioden på tio år är alltför kort och den föreslagna stödnivån är för låg.
EnglishHow is it, I would ask the rapporteur, that payments can fall so far short of commitments?
Hur kommer det sig egentligen, herr föredragande, att betalningarna kommer så långt efter åtagandena?
EnglishI am with you on that, as far as short-term objectives are concerned.
Jag håller med dig om det i fråga om kortsiktiga mål.
EnglishAs for the call to turn to the private sector, it still falls far short of the needs of the Mediterranean countries.
Avseende mänskliga rättigheter bör vi upprätta verkligt specifika mekanismer.
EnglishThe timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Tidsplanen för valet är fel, och tidsplanen för reformering av författningen är alldeles för kort.
EnglishIn practice, nuclear decision-making in the UK falls far short of democratic standards.
I praktiken motsvarar inte beslutsfattandet i kärnkraftsfrågor i Förenade kungariket alls de demokratiska normerna.
EnglishIts proposed premium period of ten years is far too short and its proposed grant rate is too low.
Stödet får inte fördelas så att de nya medlemsstaterna orättvist prioriteras till grov nackdel för EU-15.

Mai multe cuvinte

English
  • far short

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul italian-român.