Traducere engleză-suedeză pentru "far worse"

EN

"far worse" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "far worse".

Exemple de folosire pentru "far worse" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNot only has it eaten the chicken but, what is far worse, it has contaminated it.
Den har inte bara ätit upp hönsen utan också smittat dem, vilket är värre.
EnglishOur society is far from this and worse, it is getting further away from it.
Vårt samhälle befinner sig långt därifrån och, vad värre är, fjärmar sig ytterligare!
EnglishWell, I think what is far worse is man's destructive power over man.
Men vad jag tycker är mycket värre är människans förstörande kraft över människan.
EnglishThis is a specific contribution without which Europe would be far worse off.
Detta är ett särskilt bidrag som är väldigt betydelsefullt för EU.
EnglishThe addition of Turkey joining will just make matters far, far worse.
Turkiets anslutning kommer bara att göra det hela mycket, mycket värre.
EnglishSince then the situation has become far worse, with the number of detainees reaching record levels.
Sedan dess har situationen förvärrats avsevärt, med ett rekordstort antal fångar.
EnglishThe situation could be far worse than they could possibly imagine.
Situationen kan bli långt allvarligare än de någonsin kan föreställa sig.
EnglishThis does not make its effects any less drastic; on the contrary, they are often far, far worse.
Följderna är inte mindre dramatiska för det, oftare snarare mycket svårare.
EnglishThe situation is far worse with regard to Vietnam as the latter is an even more dynamic country.
Situationen är ännu mycket värre när det gäller Vietnam, som är ett än mer dynamiskt land.
EnglishWe can see that the economic figures coming out of the United States are far worse than those for Europe.
Vi ser att Förenta staternas ekonomiska siffror är mycket sämre än Europas.
EnglishAs you can see, my Georgian is far worse than your Spanish.
Som ni märker är min georgiska mycket sämre än er spanska.
EnglishThese other ships which are only passing through EU waters can cause equally bad and even far worse pollution of our shorelines.
Övriga transitfartyg kan i samma eller större utsträckning smutsa ned våra kuster.
EnglishNo, atlas not now, it's far worse than me, go to them, help them.
De är mer illa däran gå till dem, hjälp dem.
EnglishIn the developing countries the situation is far worse.
I utvecklingsländerna är situationen långt värre.
EnglishRegulations are far worse than directives because they pass into UK law and bypass the UK Parliament.
Förordningar är mycket värre än direktiv, för de blir lag i Storbritannien och går förbi det brittiska parlamentet.
EnglishWhat is far worse, however, is that the Member States' waters continue to be polluted by untreated municipal sewage.
Men mycket värre är att medlemsstaternas vattendrag fortfarande nedsmutsas av orenat kommunalt avloppsvatten.
EnglishTackling climate change was never labelled as being easy, but complacency in dealing with it is far worse.
Att tackla klimatförändringarna har aldrig betecknats som lätt, men att ta i tu med dem med självgodhet är mycket värre.
English(EL) Mr President, the problem of illegal immigration in Greece is far worse than in the rest of the European Union, as we all know.
(EL) Herr talman! Problemet med olaglig invandring är som vi alla vet betydligt värre i Grekland än i resten av EU.
EnglishThere is no denying that the imposition of VAT on flour and milk could make things worse as far as food supplies are concerned.
Man kan inte komma ifrån att mervärdesskatt på mjöl och mjölk skulle kunna förvärra situationen för livsmedelsförsörjningen.
EnglishThe situation in France is far worse.

Mai multe cuvinte

English
  • far worse

Aruncă o privire la dicționarul italian-român pe bab.la.