Traducere engleză-suedeză pentru "farce"

EN

"farce" suedeză traducere

volume_up
farce {substantiv}
SV

EN farce
volume_up
{substantiv}

1. general

farce (dar şi: slapstick, burlesque)
volume_up
fars {comm. gen.}
European employment policy is slowly turning into a farce.
Den europeiska sysselsättningspolitiken börjar långsamt förvandlas till en fars.
The elections in Zimbabwe were an incredible farce, even by African standards.
Även efter afrikanska förhållanden var valet i Zimbabwe en fars.
It is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Det är väl känt att historien upprepar sig antingen som fars eller som tragedi.

2. Gastronomie

farce (dar şi: mince, forcemeat)
volume_up
färs {s.f.pl.}
European employment policy is slowly turning into a farce.
Den europeiska sysselsättningspolitiken börjar långsamt förvandlas till en fars.
The elections in Zimbabwe were an incredible farce, even by African standards.
Även efter afrikanska förhållanden var valet i Zimbabwe en fars.
It will not make things any better if the parliamentary elections turn out to be a farce.
Det kommer inte att göra saken särskilt mycket bättre om parlamentsvalen utvecklas till en fars.

Sinonime (în engleză) pentru "farce":

farce

Exemple de folosire pentru "farce" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English(NL) You know it, we know it, the UN Human Rights Council is one big farce.
(NL) Ni vet, och vi vet, att FN:s råd för mänskliga rättigheter är ett stort skämt.
EnglishSince we do not wish to give our approval to this farce, we voted against the report.
Eftersom vi inte vill stödja detta hyckleri, har vi röstat emot betänkandet.
EnglishThe farce in Madrid was an impasse, and an insult to diplomatic rules.
Farsen i Madrid var en återvändsgränd och en förolämpning mot diplomatiska regler.
EnglishWe refuse to approve this farce. That is why we abstained from voting on this text.
Vi vägrar att godkänna detta hyckleri och vi har därför avstått från att rösta om texten.
EnglishSo much for the IRA’s supposed disciplinary action: it is a farce.
Så var det med den föreställda disciplinära åtgärden från IRA:s sida: en ren parodi.
EnglishOtherwise, we end up in tragedy or farce, something we are well on the way towards.
Demokratin är nu så djupt komprometterad att den öppet utövas som elitens makt att styra folket.
EnglishThe Burmese Government is turning its responsibility to protect into a farce.
Myanmars regering gör sitt ansvar att skydda till rena farsen.
EnglishUnfortunately this has been made impossible by what I can only call the recent farce.
Det gav farsen, skulle jag vilja säga, nyss inte möjlighet till.
EnglishEurope must act now and refuse to accept the farce of a referendum.
EU måste agera nu och vägra att godta den farsartade folkomröstningen.
EnglishIn recent days, this scandal has taken on the character of a farce.
Under de senaste dagarna har den här skandalen blivit farsbetonad.
EnglishI turn now to the less positive result of the European Council - the farce over the agencies.
Jag går nu över till de mindre positiva resultaten från Europeiska rådet - farsen med byråerna.
EnglishThe events of that electoral farce unfortunately proved us right.
Utvecklingen av denna valfars bevisade tyvärr att vi hade rätt.
EnglishIt truly is an absolute farce but nobody here dares to admit it because you are all in denial.
Det är verkligen rena rama farsen, vilket ingen här törs erkänna, för alla har ni ju skygglappar på er.
EnglishThat is a lie, and in my view this debate is a farce.
Det är en lögn, och enligt min åsikt är den här debatten rena farsen.
EnglishIt is not in the interests of consumer rights, and it is a farce if we are quoting security reasons.
Dessa beslag är inte i konsumenträttens intresse, och att hänvisa till säkerhetsskäl vore ett skämt.
EnglishThey called it a farce. They called for a fair trial.
De kallade det för en parodi och yrkade på en rättvis rättegång.
EnglishWhen will the EU realise that this dialogue is a farce?
När kommer EU att inse att denna dialog är ett skämt?
EnglishPeaceful demonstrators are arrested, tortured and given prison sentences following trials that smack of nothing more than farce.
Fredliga demonstranter arresteras, torteras och döms till fängelse efter farsartade rättegångar.
EnglishToday, we are very pleased about the advances under Mr Putin, and we do not see the deliberate farce of the media monopoly.
Om amerikanerna sade ” ja ” till Irak, så berodde det på att tjetjenerna inte längre intresserade dem.
EnglishSecond, let us not forget that the elections that have just taken place in Burma were really a farce, a travesty of democracy.
Vi får inte heller glömma att det val som just ägt rum i Burma var rena farsen, en parodi på demokrati.