Traducere engleză-suedeză pentru "field of research"

EN

"field of research" suedeză traducere

EN field of research
volume_up
{substantiv}

field of research (dar şi: frontier)
Child research is a broad field of research which has evolved from both interdisciplinary questions and those more discipline-oriented.
Barnforskning är ett brett forskningsfält som växt fram ur dels tvärvetenskapliga frågor, dels mer disciplinorienterade.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

field substantiv
to field verb
of prepoziţie
research substantiv
to research verb

Exemple de folosire pentru "field of research" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnd finally our relations with China and European effort in the field of research.
Och slutligen våra förbindelser med Kina och EU:s insatser på forskningsområdet.
EnglishHow will Europe compete with America in the field of research and competitiveness?
Hur ska Europa kunna konkurrera med USA i fråga om forskning och konkurrenskraft?
EnglishAnd finally our relations with China and European effort in the field of research.
Och slutligen våra förbindelser med Kina och EU: s insatser på forskningsområdet.
EnglishIn the past, innovation has primarily been envisaged in the field of research.
Tidigare har innovation främst varit något som man räknat med inom forskningsområdet.
EnglishThis is not about development policy, it is about cooperation in the field of research.
Vi skapar här ingen utvecklingspolitik, vi skapar samarbete på forskningsområdet.
EnglishMore has to be done, as Mr Santer himself accepted, in this whole field of research.
Det finns mer att göra inom hela forskningsområdet vilket har accepterats av Santer.
EnglishThe field of research and development faces particular challenges in this respect.
Området forskning och utveckling står inför särskilt svåra utmaningar i detta avseende.
EnglishI would also favour the cooperation on this topic in the field of research.
Jag skulle även vara för ett samarbete i detta ämne på forskningsområdet.
EnglishAnother point is the role of small and medium-sized enterprises in the field of research.
En annan punkt är de små och medelstora företagens roll på forskningsområdet.
EnglishThese include technology, trade, cooperation in the field of research etc.
Det gäller teknik, handelsfrågor, samarbete på forskningens område osv.
EnglishOur knowledge is now much greater as a result of the increased efforts in the field of research, too.
Vi har nu mycket mer kunskap tack vare ökade insatser även på forskningsområdet.
EnglishCentres of Excellence for the thin-film technology are a priority within this field of research.
Spetsforskning kring tunnfilmsteknik är prioriterad inom forskningsområdet.
EnglishMr Figel’ s third point dealt with actions in the field of research.
Ján Figeľs tredje fråga handlade om åtgärderna på forskningsområdet.
EnglishIt is time for the European Union to invest more in the field of research and innovation.
Det är dags för EU att investera mer i forskning och innovation.
EnglishMr Figel’s third point dealt with actions in the field of research.
Ján Figeľs tredje fråga handlade om åtgärderna på forskningsområdet.
EnglishOur knowledge is now much greater as a result of the increased efforts in the field of research, too.
Våra mätmetoder har blivit så förfinade att det går att spåra en sockerbit i Bodensjön.
EnglishIn a modern Europe we ought never to neglect the field of research.
I ett modernt Europa får vi aldrig försumma forskningsområdet.
EnglishThis is a field of research that is capable of bringing us great joy in terms of fighting disease.
Detta är ett forskningsområde som kan ge oss stor glädje när det gäller att bekämpa sjukdomar.
EnglishWe also need a symbolic project designed to harness our abilities in the field of research.
Vi behöver också ett symboliskt projekt utformat för att utnyttja våra förmågor på forskningsområdet.
EnglishWe also, finally, want to extend our cooperation in the field of research, education and culture.
Vi vill slutligen också utvidga vårt samarbete inom området för forskning, utbildning och kultur.