Traducere engleză-suedeză pentru "fifth amendment"

EN

"fifth amendment" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "fifth amendment".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

fifth substantiv
Swedish
fifth numeral
Swedish
amendment substantiv
to amend verb

Exemple de folosire pentru "fifth amendment" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFifth, one amendment – Amendment 51 on sectoral spending targets – is of particular concern.
För det femte är ett ändringsförslag av särskild vikt – ändringsförslag 51 om sektorsvisa utgiftsmål.
EnglishI, personally, am also the rapporteur for the twenty-fifth amendment to this directive, through which a further batch of substances is being added.
Själv är jag också föredragande för den tjugofemte ändringen av detta direktivet, genom vilken ytterligare ett antal ämnen läggs till.
EnglishThis is of course already contained in Mr Dell'Alba's report, but this fifth amendment would mean that the names of the signatories would also be recorded.
Det förekommer förvisso också i Dell'Albas betänkande, men enligt detta femte ändringsförslag skulle även namnen på undertecknarna bifogas.
EnglishThis is of course already contained in Mr Dell'Alba's report, but this fifth amendment would mean that the names of the signatories would also be recorded.
Det förekommer förvisso också i Dell ' Albas betänkande, men enligt detta femte ändringsförslag skulle även namnen på undertecknarna bifogas.
EnglishMr President, we are now discussing the fifth amendment in two years to the regulation on technical measures for the conservation of juveniles of marine organisms.
Herr talman! Vi behandlar i dag den femte ändringen på två år av förordningen om tekniska åtgärder för att bevara unga exemplar av marina organismer.
EnglishIn the case we are currently dealing with, we are discussing the fifth amendment which will enable the Commission to include various new measures that, in our opinion, are fully justified.
I det fall vi nu diskuterar står vi inför en femte ändring, i vilken kommissionen inför flera nyheter, som är helt och hållet rättfärdigade enligt vår bedömning.
EnglishIt is extremely positive that the fifth part of Amendment No 27, which emphasises that it is research on adult stem cells that is to be given priority within biotechnology, has been adopted.
Det är synnerligen positivt att femte delen i ändringsförslag 27 antogs. Där betonas att det är forskningen på vuxna (adulta) stamceller som skall prioriteras inom biotekniken.
EnglishI consider a fifth important amendment to be that relating to the annual report, which must relate specifically to the documents that must be kept secret, or which are kept secret at any rate.
Ett femte viktigt ändringsförslag anser jag vara den årliga rapporteringen som framför allt bör handla om de handlingar som måste hållas hemliga, eller som åtminstone hålls hemliga.

Mai multe cuvinte

English
  • fifth amendment

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.