Traducere engleză-suedeză pentru "filtration"

EN

"filtration" suedeză traducere

volume_up
filtration {substantiv}

EN filtration
volume_up
{substantiv}

filtration

Exemple de folosire pentru "filtration" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis would not involve tax exemption measures but rather support for filtration and purification equipment.
Det handlar inte om åtgärder som går att likställa med skatteavdrag, utan om stöd till filtrerings- och reningsutrustning.
EnglishThis harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
Detta skadliga innehåll kan blockeras med programvara som fungerar som filter eller, när det gäller e-post, genom att man tillämpar lösenord.
EnglishHow else are we to interpret the fact that the UN envoy Mary Robinson was not granted access to Grozny and the filtration camps.
På annat sätt kan man inte tolka att FN:s representant Mary Robinson inte beviljades tillträde till Groznyj, inte beviljades tillträde till genomgångslägren.
EnglishHow else are we to interpret the fact that the UN envoy Mary Robinson was not granted access to Grozny and the filtration camps.
På annat sätt kan man inte tolka att FN: s representant Mary Robinson inte beviljades tillträde till Groznyj, inte beviljades tillträde till genomgångslägren.
EnglishAlthough this process involves some initial filtration, there is no way that one could describe this discharge as sterile: it contains pathogens of all sorts.
Att fastställa att slammet från avloppsreningsverken i dessa stora städer måste brännas i enlighet med detta direktiv skulle innebära oacceptabla kostnader för slakterierna.
EnglishAlthough this process involves some initial filtration, there is no way that one could describe this discharge as sterile: it contains pathogens of all sorts.
Även om denna process innefattar en viss inledande filtrering, kan man omöjligen beskriva detta utsläpp som sterilt: det innehåller sjukdomsalstrande organismer av alla typer.
EnglishWe therefore ask the Commission to put forward, within a certain period, a positive list of filtration adjuvants, precipitation agents and absorption adjuvants.
Vi kräver därför att kommissionen inom en viss angiven tid lämnar en positiv lista över godkända beståndsdelar för filtrering och fällning, samt över godkända absorptionstillsatsmedel.