Traducere engleză-suedeză pentru "final destination"

EN

"final destination" suedeză traducere

EN final destination
volume_up
{substantiv}

final destination
volume_up
slutdestination {comm. gen.}
The EU is in many cases the final destination for people who, in desperation and confusion, are taken away from their home countries.
EU är i många fall slutdestination för människor som i desperation och villfarelse förs bort från sina hemländer.
I will vote in favour of this report as it is going a long way in the right direction, if not quite reaching my final destination.
Jag kommer att rösta för detta betänkande, eftersom det når långt i rätt riktning, även om det inte riktigt når min slutdestination.
Instead of being a final destination for poor people, Europe should become a final destination for the brains that these days leave for China and the US.
I stället för att utgöra en slutdestination för fattiga människor bör EU bli en slutdestination för de begåvningar som nuförtiden ger sig av till Kina och USA.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

final substantiv
final adjectiv
to final verb
destination substantiv

Exemple de folosire pentru "final destination" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe process may have slowed down for a while but the final destination is as before.
Processen kanske har saktat av för en tid, men slutmålet är detsamma som tidigare.
EnglishThe moment of accession, however, is not the EU's final destination.
Tidpunkten för anslutningen är emellertid inte slutpunkten för EU.
EnglishFinally, Mr President, as I said previously, the journey is just as important as the final destination.
Herr talman! Slutligen är själva resan precis lika viktig som slutmålet, som jag sa tidigare.
EnglishIf you are told you will arrive at your final destination with a delay of at least 1 hour, you are entitled to:
Om du kommer att bli minst en timme försenad har du rätt till viss hjälp:
EnglishThe Constitution is not the end of the road, it is not the final destination, and is not even an inn.
Konstitutionen är inte målet, den är inte slutdestinationen och den är inte ens en hållpunkt på vägen.
EnglishIt becomes a serious issue when the arms reach their final destination.
Det infinner sig främst i fråga om slutmålet.
EnglishNow the final destination for these vessels is not scrapping but transfer; that is what has changed.
Det enda som förändras är att den slutliga destinationen för dessa fartyg inte är skrothögen utan överföring.
EnglishThis is why the Convention's work was rightly considered by the Council to be a mere starting point, not a final destination.
Därför såg rådet konventet helt riktigt som bara en utgångspunkt och inte som ett uppnått mål.
EnglishThe Constitution is not the end of the road, it is not the final destination, and is not even an inn.
Konstitutionen innebär en enorm koncentration och centralisering av EU-elitens politiska makt, särskilt över rättsväsendet och polisen.
EnglishWhat was their final destination?
Principiellt är exportbidrag helt oförsvarligt.
EnglishWhat was their final destination?
Vilken var deras slutliga destinationsort?
EnglishNumerous questions are raised over the final use and destination of the goods when we analyse the authorisations granted.
Det finns flera frågetecken i fråga om varornas slutliga användning och destination när vi granskar de beviljade tillstånden.
EnglishPragmatically VAT will have to remain a consumption tax based on accruing to the fiscal authority of final destination.
Pragmatiskt sett kommer mervärdesskatt behöva förbli en konsumtionsskatt som ska tillfalla skattemyndigheten vid den slutliga destinationen.
EnglishYou yourself referred to some 115 000 or 175 000 tonnes - I cannot find the figures - the final destination of which is unknown.
Ni själv talade om omkring 115 000 eller 175 000 ton - jag kan inte riktigt se siffrorna - som vi inte vet vart de har tagit vägen.
EnglishThey simply have to be if animals are to arrive at their final destination in good condition - acceptable to the final recipient.
De måste de av nödvändighet vara om djuren ska anlända till sina destinationsorter i god kondition - acceptabel för den slutgiltiga mottagaren.
EnglishThe budget line has financed projects to protect uprooted populations in the host countries on their way home and at their final destination.
Genom budgetposten har man finansierat projekt för att skydda nämnda grupper i värdländerna under deras resa hem och till deras slutmål.
EnglishWe just have to hope that their final destination will be the EU market, otherwise they will not help the livestock sector.
Vi måste bara hoppas att den slutliga destinationen kommer att vara EU-marknaden, för annars kommer detta inte att vara till hjälp för djurhållningssektorn.
EnglishThe most ambitious objective, however, is preventive in nature: enabling and guaranteeing the traceability of products from catch to final destination.
Det mest ambitiösa målet är emellertid förebyggande: att möjliggöra och garantera spårbarheten för produkter, från fångst till slutmål.
EnglishUnfortunately the budgetary process is increasingly less transparent and more scattered, making it difficult to ascertain the final destination of funds.
Tyvärr blir budgetprocessen allt mindre öppen och mer spridd, vilket gör det svårt att kontrollera fondernas slutgiltiga destination.
EnglishWe cannot accept the illegal transport of waste from Germany to the Czech Republic or the illegal dumping of waste at the final destination.
Vi kan inte godta de olagliga transporterna av avfall från Tyskland till Tjeckien eller den olagliga dumpningen av avfall på den slutliga destinationen.