Traducere engleză-suedeză pentru "final stretch"

EN

"final stretch" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "final stretch".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

final substantiv
final adjectiv
to final verb
stretch substantiv
to stretch verb

Exemple de folosire pentru "final stretch" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWith regard to the euro, we all agree that we are on the final stretch.
Beträffande euron är vi alla överens om att vi befinner oss på slutsträckan.
EnglishThe world watched as he took the final stretch on his road to freedom.
Världen såg på medan han tog de sista stegen på sin väg mot friheten.
EnglishWe are now entering into the final stretch of the negotiation process.
Vi har nu kommit till sista raksträckan i förhandlingarna.
EnglishFurthermore, the final stretch of the river and the adjacent coastal waters are included on the list of wetlands of the Community of Valencia.
Dessutom ingår flodens sista sträckning och angränsande kustvatten i regionen Valencias förteckning över våtmarker.
EnglishNow, all that remains before us is the last home stretch, the final 10% of the problems referred to by several honourable Members during these debates.
Nu återstår bara den sista sträckan, de sista 10 procenten av de problem som tagits upp av flera av de ärade ledamöterna under dessa debatter.
EnglishWill he support Romania in the final stretch of what has been a major endurance test, leading to early entry in January 2007, and for Bulgaria too?
Kommer han att stödja Rumänien i slutspurten av vad som har varit ett stort uthållighetsprov för att de skall kunna ansluta sig tidigt, i januari 2007, och så även för Bulgariens del?

Mai multe cuvinte

English
  • final stretch

Mai multe în dicționarul român-italian.