Traducere engleză-suedeză pentru "financial asset"

EN

"financial asset" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "financial asset".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

financial adjectiv
asset substantiv
assets substantiv

Exemple de folosire pentru "financial asset" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishLet us say, insurance companies and financial asset management companies are now selling very similar products.
Försäkringsbolag och bolag som arbetar med kapitalförvaltning säljer nu mycket likartade produkter.
EnglishHowever, financial asset management companies have to reveal a lot of information, whereas insurance companies reveal far less.
Kapitalförvaltningsbolag måste redovisa en hel del information medan försäkringsbolag redovisar betydligt mindre.
EnglishOne can only assume that there are certain agreements between the financial asset managers and the distributors of those assets.
Man kan bara anta att det finns vissa överenskommelser mellan kapitalförvaltarna och de som distribuerar dessa tillgångar.
EnglishI would also like to draw attention to the fact that financial asset companies should not be burdened with unnecessary restrictions.
Jag vill också fästa uppmärksamheten på att bolag som sysslar med kapitalförvaltning inte ska tyngas av onödiga restriktioner.

Mai multe cuvinte

English
  • financial asset

Aruncă o privire la dicționarul român-italian pe bab.la.