Traducere engleză-suedeză pentru "foregone conclusion"

EN

"foregone conclusion" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "foregone conclusion".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to forego verb
Swedish
conclusion substantiv

Exemple de folosire pentru "foregone conclusion" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.
Man måste komma ihåg att hela denna aktivitet absolut inte är någon självklarhet.
EnglishIt is a foregone conclusion that we shall lose out in the liberalisation of transport.
Det är redan avgjort på förhand att vi kommer att dra det kortaste strået.
EnglishCitizens' rights are not a foregone conclusion - we have fought for them.
Medborgarnas rättigheter är inte en självklarhet - vi har kämpat för dem.
EnglishTo my mind nothing, least of all war, is a foregone conclusion.
Jag menar att ingenting, framför allt inte krig, är något fullbordat faktum.
EnglishIn the case of the Russian elections, however, it was a foregone conclusion.
I det ryska presidentvalet var detta däremot givet på förhand.
EnglishHowever, the achievement of the above objectives is not a foregone conclusion.
Det är dock ingen självklarhet att dessa mål kommer att nås.
EnglishSo I believe that we should not see war as a foregone conclusion.
Jag menar alltså att vi inte får anse frågan om kriget som avgjord.
EnglishThis is not always a foregone conclusion in the different Member States.
Detta är inte alltid självklart i de olika medlemsstaterna.
EnglishThe answer to that question is neither simple nor a foregone conclusion.
Svaret på frågan är varken enkelt eller givet på förhand.
EnglishAccession is one option, but it is not a foregone conclusion.
Anslutning är ett alternativ, men det är inte avgjort på förhand.
EnglishDespite the litany of problems outlined here, Croatia's early accession seems a foregone conclusion.
Trots denna litania av problem förefaller Kroatiens tidiga anslutning att vara given på förhand.
EnglishWe wish to emphasise that the outcome of Turkey’s accession procedure must not be a foregone conclusion.
Vi vill understryka att resultatet av Turkiets anslutningsförhandlingar inte får vara givet på förhand.
EnglishWe wish to emphasise that the outcome of Turkey’ s accession procedure must not be a foregone conclusion.
Vi vill understryka att resultatet av Turkiets anslutningsförhandlingar inte får vara givet på förhand.
EnglishThe fate of the Lisbon Treaty is not a foregone conclusion.
Lissabonfördragets öde var inte uppgjort på förhand.
EnglishThirdly, it was not a foregone conclusion that a woman would be chosen to succeed Sirkka Hämäläinen.
För det tredje var det inte alls så säkert att man skulle välja en kvinna som Sirkka Hämäläinens efterträdare.
EnglishClearly, nothing is a foregone conclusion and additional efforts, imagination and courage are still vital.
Det är tydligt att inget uppnåtts, att ytterligare ansträngningar i form av fantasi och mod absolut krävs.
EnglishIt would, of course, be marvellous to have a broad forum on the future of Europe, but the outcome is a foregone conclusion.
Ett brett forum om Europas framtid är naturligtvis jättebra men resultatet står fast på förhand.
EnglishThe main problem will be whether the United States will ratify and of course this is not a foregone conclusion.
Det stora problemet kommer att vara om USA kommer att ratificera och detta är förstås inte givet på förhand.
EnglishAs we all know, that was not a foregone conclusion.
Som vi alla vet var detta ingen given slutsats.
EnglishYesterday, our group did not take the floor to discuss enlargement again, because the outcome is a foregone conclusion.
Vår grupp yttrade sig inte i går för att återigen diskutera utvidgningen, eftersom utgången redan är given.

Mai multe cuvinte

English
  • foregone conclusion

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.