Traducere engleză-suedeză pentru "four courses"

EN

"four courses" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "four courses".

Exemple de folosire pentru "four courses" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere are four courses of action, which are clearly contained in the motion for a resolution.
Det finns fyra olika spår att följa i arbetet, som beskrivs tydligt i betänkandet.
EnglishThese are the four courses of action that the European Parliament is indicating.
Detta är de fyra spår som Europaparlamentet pekar på.
EnglishAt Luleå University of Technology received four courses, highest grade Very high-quality twelve High quality and at two follow-ups are required.
Vid Luleå tekniska universitet fick fyra utbildningar högsta betyget Mycket hög kvalitet, tolv Hög kvalitet och på två krävs uppföljningar.
EnglishIn order to achieve these three goals the initiative will concentrate on four courses of action which will support local and national initiatives.
För att dessa tre mål skall kunna uppnås kommer initiativet att inriktas på fyra handlingslinjer som skall stödja lokala och nationella initiativ.

Mai multe cuvinte

English
  • four courses

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.