Traducere engleză-suedeză pentru "foursquare"

EN

"foursquare" suedeză traducere

EN foursquare
volume_up
{adjectiv}

foursquare (dar şi: square)
The fact is, a four-square model of humanitarianism needs now to be proclaimed.
Faktum är att en kvadratisk modell för humanitärism nu måste inrättas.

Sinonime (în engleză) pentru "foursquare":

foursquare

Exemple de folosire pentru "foursquare" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English(DE) Mr President, Mr Vice-President, my group stands four-square behind the rapporteur.
(DE) Herr talman, herr vice ordförande! Min grupp står helhjärtat bakom föredraganden.
EnglishWe stand four-square behind the views expressed by the High Representative.
Vi står bakom den högre representanten i allt.
EnglishWe have had the collective wisdom to enlarge the Union and I stand four-square behind that decision.
Vi har haft den kollektiva klokskapen att utvidga unionen och jag står orubbligt bakom detta beslut.
EnglishWe will always stand foursquare behind the Commission as it carries out this dual role responsibly.
Vi kommer alltid att ge kommissionen vårt orubbliga stöd när den utför detta dubbla uppdrag ansvarsfullt.
EnglishThis median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ”fast humanitetsmodell”.
EnglishThis median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘ four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ” fast humanitetsmodell ”.
EnglishWe all stand four-square in the fight against the evil of terrorism and the lethal combination of terrorism and technology.
Vi är alla orubbliga i kampen mot terrorismens ondska och den dödliga kombinationen av terrorism och teknologi.
EnglishOne of them actually, fittingly enough, found me when I checked into a deli at a restaurant in New York on foursquare.
En av dem, passande nog, nådde mig när jag checkade in på en servering på en restaurang i New York på sajten foursquare.
EnglishHe stood foursquare for free trade.
EnglishIf there is one area where European countries could benefit from standing foursquare behind the European flag, it is on relations with China.
Om det finns ett område där de europeiska länderna bör kunna ha nytta av att ställa upp sig bakom den europeiska flaggan, så är det förbindelserna med Kina.
EnglishBut we also, I believe, stand four-square in our belief that the best way of fighting terrorism is to retain a proper respect for human rights.
Men jag tror också att vi är orubbliga i vår tro att det bästa sättet att bekämpa terrorism är att upprätthålla en verklig respekt för mänskliga rättigheter.
EnglishIn my view we must therefore stand four-square behind liberalisation and in particular avoid focusing too much on the exceptions that some of the Member States want to implement.
Jag tycker att vi alltså måste ställa oss helt bakom avregleringen och framför allt inte stirra oss blinda på de undantag som vissa länder vill genomföra.
EnglishBut we also, I believe, stand four-square in our belief that the best way of fighting terrorism is to retain a proper respect for human rights.
Generalsekreteraren för American National Council of Churches [ amerikanska nationella kyrkorådet ] har nyligen betecknat förnekandet av mänskliga rättigheter i Guantánamo Bay som en synd mot Gud.