Traducere engleză-suedeză pentru "free enterprise"

EN

"free enterprise" suedeză traducere

EN free enterprise
volume_up
{substantiv}

1. Economie

free enterprise
But that vitality and growth are achieved by free enterprise, encouraging initiative and adopting the use of the new technologies.
Men den vitaliteten och tillväxten är ett resultat av fri företagsamhet, uppmuntrande initiativ och anpassningen till användningen av ny teknik.
I wish, however, at the same time to regret the generally negative attitude to free enterprise and private ownership that emerges in the draft report.
Jag vill dock samtidigt beklaga den allmänt negativa inställning till fri företagsamhet och privat ägande som framkommer i förslaget till betänkande.
A few notes, a few strains of mistrust towards free competition, free enterprise, and the possibility of citizens receiving services through society itself via the free economy.
En viss underton, en attityd av misstro mot fri konkurrens, fri företagsamhet och möjligheten att medborgare kan ta emot tjänster från samhället genom den fria marknadsekonomin.

Sinonime (în engleză) pentru "free enterprise":

free enterprise

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

free adjectiv
to free verb
enterprise substantiv

Exemple de folosire pentru "free enterprise" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
Herald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
EnglishThe constitution also protects freedom of enterprise and 'free and pure competition'.
Konstitutionen skyddar dessutom etableringsfriheten och 'fri och rättvis konkurrens?.
EnglishThe constitution also protects freedom of enterprise and 'free and pure competition '.
Konstitutionen skyddar dessutom etableringsfriheten och ' fri och rättvis konkurrens?.
EnglishA Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
Det är en gemenskap som värnar om fritt tänkande, fri rörlighet och fritt företagande.
EnglishWe must not be afraid of private enterprise and free competition.
Mina baltiska och polska vänner undrar vad vi har för uppfattning om dem.
EnglishWe must not be afraid of private enterprise and free competition.
Vi får inte vara rädda för privat företagande och fri konkurrens.
EnglishThe appropriate response to the current crisis is not a move away from free enterprise.
Den lämpliga reaktionen på den nuvarande krisen är inte att vända sig bort från den fria företagsamheten.
EnglishBut this was the Herald of Free Enterprise, functioning under the flag of the Townsend Thorensen Company.
Men detta var Herald of Free Enterprise, som seglade under Townsend Thorensen Companys flagg.
EnglishBut this was the Herald of Free Enterprise , functioning under the flag of the Townsend Thorensen Company.
Men detta var Herald of Free Enterprise, som seglade under Townsend Thorensen Companys flagg.
EnglishNever was a ship more vividly named and the dangers of free enterprise more apparent.
Aldrig har ett fartyg blivit mer fantasifullt namngivet och aldrig har farorna med fritt företagande varit mer uppenbara.
EnglishThe private sector and free enterprise account for over 80% of GDP which, last year, grew by 7%.
Den privata sektorn och det fria företagandet står för mer än 80 procent av BNP, som förra året ökade med 7 procent.
EnglishIt is true that free enterprise creates wealth and employment, and it is true that we need to promote it.
Det är sant att fritt företagande skapar välstånd och sysselsättning, och det är sant att vi behöver främja detta.
EnglishI can name others, including The Herald of Free Enterprise, back in 1987, or, indeed, the more recent Scandinavian Star.
Jag kan nämna andra, inklusive The Herald of Free Enterprise, 1987, eller mera nyligen, Scandinavian Star.
EnglishWe have to enable them to continue their spirit of free enterprise, to create wealth, to create jobs.
Vi måste göra det möjligt för dem att fortsätta i sin anda av fritt entreprenörskap, för att skapa välstånd och arbetstillfällen.
EnglishI can name others, including The Herald of Free Enterprise , back in 1987, or, indeed, the more recent Scandinavian Star .
Jag kan nämna andra, inklusive The Herald of Free Enterprise , 1987, eller mera nyligen, Scandinavian Star .
EnglishThat was all in the interests of free enterprise.
EnglishI do not think the victims of the Estonia or the Herald of Free Enterprise would think it was too administrative.
Jag tror inte att offren på Estonia och Herald of Free Enterprise skulle ha tyckt att det varit för administrativt betungande.
EnglishWe all remember the Herald of Free Enterprise , Scandinavian Star and Estonia disasters, to name but few of the more recent ones.
Vi har alla tragedierna på " Herald of Free Entreprise" , " Scandinavian Star" och " Estonia" i färskt minne, för att bara nämna de senaste.
EnglishWe all remember the Herald of Free Enterprise, Scandinavian Star and Estonia disasters, to name but few of the more recent ones.
Vi har alla tragedierna på " Herald of Free Entreprise ", " Scandinavian Star " och " Estonia " i färskt minne, för att bara nämna de senaste.
EnglishFree enterprise, free movement and free competition are essential pillars of the political and economic structure of the European Union.
Friheten att bilda företag, den fria rörligheten och den fria konkurrensen är oomkullrunkeliga pelare i Europeiska unionens politisk-ekonomiska struktur.