Traducere engleză-suedeză pentru "friendly environment"

EN

"friendly environment" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "friendly environment".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

friendly substantiv
friendly adjectiv
environment substantiv

Exemple de folosire pentru "friendly environment" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThen we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.
Sedan har vi gränsvärden, och när det gäller bilar har vi mer miljövänliga fordon.
EnglishEnvironment-friendly products and processes are in greater demand than ever before.
Efterfrågan på miljövänliga produkter och processer är större än någonsin.
EnglishThere are plans to produce better definitions of what environment-friendly vessels are.
Det finns hamnar som har dessa mottagningsanordningar eller som planerar att bygga dem.
EnglishThis will notably require promoting a more business- and investment-friendly environment.
Detta kommer framför allt att ett mer företagsvänligt och investeringsvänligt klimat främjas.
EnglishLet's work together to keep this forum a clean and friendly environment.
Tillsammans kan vi göra forumet till en ren och trevlig plats.
EnglishThen we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.
Det påbörjades i det förra parlamentet, och ändrades sedan till medbeslutande och enhällighet i rådet 1999.
EnglishIn this respect, companies are called on to help to ensure a family-friendly working environment.
I detta sammanhang uppmanas företagen att hjälpa till att skapa en familjevänlig arbetsmiljö.
EnglishIt has been modernised, it has been made, if you like, more ecological, that is more friendly to the environment.
Den har moderniserats, den har så att säga blivit mer ekologisk, dvs. mer miljövänlig.
EnglishI believe environment-friendly energy sources have a future.
Jag tror att miljövänliga energikällor har en framtid.
EnglishTax incentives have had a major importance in encouraging the use of more environment-friendly fuels.
När det gäller införandet av miljövänligare bränslen har skattedifferentieringen redan spelat en stor roll.
Englishit is caught by means of a selective and therefore more environment-friendly technique known as ‘bottom-set longlining’.
Fångsten sker med en selektiv metod – långrev – och blir därmed miljömässigt mer hållbar.
EnglishBuilding efficient, environment-friendly cars is a necessity, given all the evidence of climate change.
Det är nödvändigt att bygga effektiva, miljövänliga bilar, med tanke på alla bevis på klimatförändringarna.
EnglishFourthly, we need high-quality childcare and a child-friendly environment, no matter what the parents' income.
För det fjärde behöver vi högkvalitativ barnavård och en barnvänlig miljö oavsett föräldrarnas inkomst.
EnglishConcrete actions to foster SMEs friendly environment are the cornerstone for achieving Union's objectives of growth and employment.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishSecondly, however, we do urge that this should be done in an environment-friendly and environmentally compatible manner.
För det andra kräver vi emellertid, att detta sker på ett för miljön skonsamt och anpassat sätt.
EnglishInvestment policy in the EU must also create a business-friendly environment for investors at home and abroad.
EU:s investeringspolitik måste också skapa ett affärsvänligt klimat för investerare både hemma och utomlands.
EnglishBiomass is one of the most environment-friendly energy sources and in the long term it can help reduce CO2 emissions.
Biomassan hör till de miljövänligaste energikällorna, och på längre sikt kan koldioxidbelastningen minskas.
EnglishWork on the rule of law and fighting corruption will also contribute to a more business friendly environment.
Arbetet med att förbättra rättssäkerheten och bekämpa korruptionen kommer också att främja ett företagsvänligare klimat.
EnglishThe internal market must be made more attractive as a whole in order to become an innovative and business friendly environment.
Den inre marknaden måste göras mer attraktiv som helhet för att bli en mer innovativ och företagsvänlig miljö.
EnglishPrecisely for that reason, we believe that the EU is not the solution when it comes to bringing about an environment friendly to small enterprises.
Just därför anser vi att EU inte är lösningen för att åstadkomma en småföretagsvänlig miljö.

Mai multe cuvinte

English
  • friendly environment

În dicționarul italian-român vei găsi mai multe traduceri.