Traducere engleză-suedeză pentru "frightened"

EN

"frightened" suedeză traducere

EN frightened
volume_up
{adjectiv}

frightened (dar şi: appalled, dismayed)
As the Hungarians say, it is better to be frightened than to take fright.
Som vi brukar säga i Ungern är det bättre att vara rädd än att bli förskräckt.
Mr President, Mrs Bonino looked quite frightened that she had just become responsible for environmental policy.
Fru Bonino såg alldeles förskräckt ut över att hon nu skall vara ansvarig för miljöpolitiken.
frightened (dar şi: aghast)
One has the right to have ideas and not to be frightened every time there is a new idea.
Man har rätt att ha idéer och inte bli skrämd varje gång det kommer en ny idé.
Nevertheless, past scandals have unsettled and frightened consumers enormously.
Ändå blir konsumenterna oerhört oroade och skrämda av de tidigare skandalerna.
Do you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
Anser ni att de välkomnar möjligheten eller är de kanske skrämda av den?
frightened

Sinonime (în engleză) pentru "frightened":

frightened

Exemple de folosire pentru "frightened" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBy Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
På onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
EnglishNor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
Var inte heller rädd för att diskutera skattepolitik - det är inte förbjudet.
EnglishNevertheless, past scandals have unsettled and frightened consumers enormously.
Ändå blir konsumenterna oerhört oroade och skrämda av de tidigare skandalerna.
EnglishThis is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.
Detta är ett icke-tekniskt föremål, så socialisterna bör inte vara rädda för det.
EnglishDo you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
Anser ni att de välkomnar möjligheten eller är de kanske skrämda av den?
EnglishWe should not be frightened by the idea or of the possibility of re-examining policies.
Vi bör inte rygga tillbaka inför tanken eller möjligheten att ompröva politik.
Englishln the three days of darkness, you have whined like frightened children in the night.
Under dessa tre dagar av mörker kommer ni att ha jämrat er som skrämda barn i natten.
EnglishIn my view, there is no need to be frightened about telling the public what we are doing.
Jag tror att vi inte får vara rädda för att tala med medborgarna om vad vi gör.
EnglishWe, as the European people's representation must not be frightened of biotechnology.
Som europeisk folkrepresentation får vi inte vara rädda för biotekniken.
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
EU är vettskrämt över risken att vi ska ge en rad felaktiga svar.
EnglishIt is a fact that the whole of the Mediterranean area is frightened about this.
Ryktena i det avseendet är ett faktum i hela Medelhavsområdet.
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged...
Det vi kan notera är att ni är rädda för de växande gräsrotskamper som har uppstått …
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged ...
Det vi kan notera är att ni är rädda för de växande gräsrotskamper som har uppstått …
EnglishNot, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Herr Ferber, det beror inte till exempel på att jag skulle vara rädd för vänstern eller någon annan.
EnglishWe should not be frightened of it, because, if we are frightened of it, there is something wrong.
Vi bör inte förskräckas av den, för om vi är rädda för den är något fel.
EnglishI do not believe that I frightened our young European visitors with my warm words.
Jag tror inte att jag med mina ord, som var mycket vänliga, skrämde bort de unga europeiska medborgarna.
EnglishThe Chinese leaders are extremely frightened of the peaceful, religious movement, Falun Gong.
De kinesiska makthavarna är utomordentligt rädda för den fredliga religiösa rörelsen Falun Gong.
EnglishIf you look, for example, at Canada, it almost seems frightened to have its name on products.
Om man exempelvis ser på Kanada verkar detta land ha en rädsla för att ha sitt namn på produkter.
EnglishWhy are so many people, at least in my own country, Britain, so frightened of the word constitution?
Bland de inre utmaningarna är detta tydligast när det gäller rättsliga och inrikes frågor.
EnglishWhy are so many people, at least in my own country, Britain, so frightened of the word constitution?
Varför är så många, åtminstone i mitt land, Storbritannien, så rädda för ordet konstitution?