Traducere engleză-suedeză pentru "from this place"

EN

"from this place" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "from this place".

Exemple de folosire pentru "from this place" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI wish to thank all those people today from this place, the European Parliament.
Jag skulle vilja tacka dessa människor i dag härifrån, från Europaparlamentet.
EnglishThey can lose out to competition from a place where production costs are lower.
De kan konkurreras ut från en plats där produktionskostnaderna är lägre.
EnglishPlease try to control the endless stream of directives from this place.
Vänligen försök att kontrollera den ändlösa ström av direktiv som produceras här.
EnglishWe deplore the authorities’ attempts to stop this peaceful event from taking place.
Vi beklagar myndigheternas försök att stoppa detta fredliga arrangemang.
EnglishOver the years we have seen masterpieces of unintended consequences from this place.
Under årens lopp har vi sett mästerstycken av oavsiktliga konsekvenser från det här stället.
EnglishMoving emissions from one place to another is not cutting them.
Att flytta utsläppen från ett ställe till ett annat minskar inte utsläppen.
EnglishWe deplore the authorities’ attempts to stop this peaceful event from taking place.
Förslaget till direktiv har en verkligt begränsad omfattning.
EnglishUse Roaming Access to retrieve your user profile information from any place on the network.
Använd Platsoberoende access till att hämta din användarprofil varsomhelst ifrån i nätverket.
EnglishWe have had far too much unaccountable and interfering government from this place over the years.
Under årens lopp har vi haft alltför mycket av oansvarigt styre och inblandning härifrån.
EnglishEventually, it was moved from its place in Independence Hall steeple and given its own...
Den flyttades från lndependence Halls torn och fick ett eget...
EnglishIt is possible to be taught in your own home, by a teacher from another place and time.
Det är möjligt att utbilda sig hemma med en lärare som inte kommer att vara på plats i det ögonblicket.
EnglishHe's trying to send actual objects from one place to another?
Han försöker sända riktiga föremål från ett ställe till ett annat?
EnglishThis will restrict consumer spending and prevent the necessary economic upturn from taking place.
Konsumenterna får mindre pengar att röra sig med, samtidigt kvävs det konjunkturlyft som behövs.
EnglishYou can also edit this information directly from the Place Page.
Du kan också redigera informationen direkt från platsens sida.
EnglishYou can also edit this information directly from your Place Page.
Du kan också redigera informationen direkt från platssidan.
EnglishFrom my own experience I know how dangerous it is just to travel from one place to another in this territory.
Av egen erfarenhet vet jag hur farligt det är att bara förflytta sig i det här området.
EnglishThis happens without that state having the right to prevent such shipments from taking place in the first place.
Detta sker utan att den aktuella staten har någon som helst rätt att förhindra sådana transporter.
EnglishFirstly, on the pretext of defending citizens better, it would distance them from the place where their rights are defined.
Om vi säger att en sådan stadga skulle minska medborgarnas rättigheter så är det av tre skäl.
EnglishQuite often, it appears that whatever the problem, the answer seems to be from this place more EU and more regulation.
Oavsett vilket problem vi talar om verkar svaret härifrån ganska ofta vara mer EU och mer reglering.
EnglishMany small businesses in the region that I represent would like to see less regulation coming from this place.
Många småföretag i regionen jag representerar skulle vilja se att färre bestämmelser infördes av kommissionen.

Mai multe cuvinte

English
  • from this place

Mai multe traduceri în dicționarul englez-român.