Traducere engleză-suedeză pentru "front runner"

EN

"front runner" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "front runner".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

front substantiv
front adjectiv
Swedish
to front verb
runner substantiv

Exemple de folosire pentru "front runner" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
EU måste gå i bräschen när det gäller produktinnovation och kommersialisering.
EnglishFrance, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Frankrike, å andra sidan, var den främsta leverantören till arabvärlden.
EnglishThis is a real front-runner, with developments in the area of citizenship legislation particularly welcome.
Det är verkligen också ett föregångsland, där framför allt framstegen rörande medborgarskapslagstiftningen förtjänar att applåderas.
EnglishMr Zalm, the Liberal front runner in the elections and a former Dutch minister, is now saying that it was a mistake to split up NS and ProRail.
Zalm, den liberala toppmannen i valet och före detta minister i Nederländerna, förklarar nu att uppdelningen av NS och ProRail var ett fel.
EnglishEurope is a front-runner in many areas of this field, and this role needs to be consolidated and built upon if we are to have a knowledge-based economic order.
Europa tar täten på många energiområden och måste förstärka och utveckla den rollen för att uppnå en kunskapsbaserad ekonomi.
EnglishThe European Commission has been a front-runner in developing modern tools, such as the Eurobarometer surveys, for analysing public opinion.
Europeiska kommissionen har gått i spetsen när det gäller utveckling av moderna instrument, såsom Eurobarometerundersökningar, för analys av den allmänna opinionen.
EnglishAn international agreement will be needed to improve air transport safety worldwide and, in so doing, regulate the protection of data; this is where the European Union can be a front runner.
Det kommer att krävas ett internationellt avtal för att förbättra flygsäkerheten i hela världen, och då reglera dataskyddet. Här kan EU bli ledande.
EnglishIt has not only been bailed out by other Member States with a rescue package amounting to billions of euro, but is also the front-runner when it comes to subsidy fraud.
Landet har inte bara lösts ut av andra medlemsstater med ett räddningspaket som gick på miljardtals euro, utan ligger också i täten när det gäller att subventionera bedrägerier.
EnglishI am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.
Jag är helt övertygad om att EU måste inta en offensiv attityd och bli ledande när det gäller konkurrenskraft och därför måste investera i en investera i en explosion av innovationer.

Mai multe cuvinte

English
  • front runner

Mai multe în dicționarul italian-român.