Traducere engleză-suedeză pentru "frontier workers"

EN

"frontier workers" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "frontier workers".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

frontier substantiv
worker substantiv

Exemple de folosire pentru "frontier workers" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe were unable to halt the Russian roulette for frontier workers at the time.
Då kunde vi inte göra oss av med den ryska rouletten för gränsarbetarna.
EnglishNor do I understand what periods of secondment have to do with frontier workers.
Jag förstår inte heller vad den tidsperiod någon skickas ut har med gränsarbetare att göra.
EnglishA second important point, which has already been made, concerns frontier workers.
En annan viktig punkt handlar om, och det har det redan talats en hel del om, gränsarbetarna.
EnglishIn view of all this, frontier workers are rightly calling for a European policy.
Det gör att gränsarbetarna med rätta kräver en europeisk politik.
EnglishThis is certainly not the case for the almost 70, 000 frontier workers employed in Luxembourg.
Det är med all säkerhet inte fallet för de närmare 70 000 gränsarbetarna i Luxemburg.
EnglishThe next item is the continuation of the debate on the situation of frontier workers.
Nästa punkt på föredragningslistan är fortsättningen på debatten om situationen för gränsarbetare.
EnglishIt is good that we should not forget frontier workers and their problems.
Det är bra att vi inte glömmer gränsgångarna och deras problem.
EnglishThere are major improvements in this regulation for frontier workers.
Det finns stora förbättringar i denna förordning för gränsarbetare.
EnglishThere is also the question about dealing with tax problems for frontier workers.
Vi har också frågan om hanteringen av skatteproblemen för arbetstagare som pendlar över nationsgränserna.
EnglishThe Commission fully supports your concerns as regards the problems encountered by frontier workers.
Kommissionen stöder helhjärtat ert engagemang för gränsarbetarnas problem.
EnglishThere are major improvements in this regulation for frontier workers.
Vidare har arbetslösheten belysts bättre, om än i mindre omfattning än vad jag hade förväntat mig.
EnglishThe position of active frontier workers, but also that of post-active frontier workers is at stake here.
Aktiva, men även f.d. aktiva, gränsarbetares situation står på spel.
EnglishMy country hosts nearly 20 % of the 380 000 frontier workers employed in the European Union.
Mitt land tar emot nästan 20 procent av de 380 000 gränsarbetare som är sysselsatta i Europeiska unionen.
EnglishThat, however, is not a problem that specifically concerns frontier workers.
Det är emellertid inget gränsarbetarproblem.
EnglishWe have done so because this report highlights the many serious problems faced by frontier workers.
Det har vi gjort därför att detta betänkande pekar på de många allvarliga problem som gränsarbetarna står inför.
EnglishThe Commission proposes that cross-frontier workers should receive benefits from the state in which they last worked.
Kommissionen föreslår att gränsarbetare skall få ersättning av den stat där de arbetat senast.
EnglishThe discriminatory regulations that frontier workers might encounter differ widely from one country to another.
De diskrimineringar som gränsarbetarna kan utsättas för varierar starkt från ett land till ett annat.
EnglishIn the little speaking time left to me, I should like to focus on one issue: the situation of frontier workers.
Under den korta talartid jag har kvar skulle jag vilja lyfta fram en fråga: gränsarbetarnas situation.
EnglishI think it only right that we in Parliament make efforts to reduce the problems experienced by frontier workers.
Jag anser att det stämmer att vi i parlamentet trycker på för att minska problemen för gränspendlarna.
EnglishThese are points mainly affecting frontier workers.
Detta är frågor som i huvudsak påverkar gränsarbetare.

Mai multe cuvinte

English
  • frontier workers

În dicționarul italian-român vei găsi mai multe traduceri.