Traducere engleză-suedeză pentru "fuzzy"

EN

"fuzzy" suedeză traducere

EN fuzzy
volume_up
{adjectiv}

1. general

fuzzy (dar şi: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
fuzzy (dar şi: blurry, hazy, smudgy, blurred)
volume_up
suddig {adj.}
This picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Den här bilden är riktigt suddig, ber om ursäkt för det, jag var förkyld när jag tog den.
And second of all, his data was grainy and fuzzy, and he couldn't quite make out what it was he was looking at.
För det andra, så var hans data gryning och suddig, och han kunde inte riktigt räkna ut vad det var han tittade på.
The confusion begins with the very term 'mainstreaming ' and ends at that fuzzy boundary between Community powers and the principle of subsidiarity.
Förvirringen uppstår redan med termen main streaming och slutar i den suddiga gränsen mellan gemenskapskompetenserna och subsidiaritetsprincipen.
fuzzy (dar şi: hairy)
volume_up
hårig {adj.}

2. colocvial

fuzzy
volume_up
luddig [colocv.]
The issues are too important for us to deal with by means of fuzzy definitions or unsatisfactory compromises.
Dessa frågor är alltför viktiga för oss för att behandlas med hjälp av luddiga förklaringar eller otillfredsställande kompromisser.

Sinonime (în engleză) pentru "fuzzy":

fuzzy

Exemple de folosire pentru "fuzzy" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNevertheless, I remain very cautious about the extremely fuzzy line between information and advertising.
Trots det är jag väldigt skeptisk inför den mycket luddiga gränsen mellan information och reklam.
EnglishEven my books on children have cute, fuzzy animals.
Även mina böcker om barn har söta, fluffiga djur.
EnglishThe issues are too important for us to deal with by means of fuzzy definitions or unsatisfactory compromises.
Dessa frågor är alltför viktiga för oss för att behandlas med hjälp av luddiga förklaringar eller otillfredsställande kompromisser.
EnglishWe do not need a European Constitution, and what we certainly do not need is this fuzzy document we are about to vote on.
Vi behöver inte en europeisk konstitution, och vad vi sannerligen inte behöver är detta luddiga dokument som vi skall rösta om.
EnglishThe confusion begins with the very term 'mainstreaming' and ends at that fuzzy boundary between Community powers and the principle of subsidiarity.
Förvirringen uppstår redan med termen main streaming och slutar i den suddiga gränsen mellan gemenskapskompetenserna och subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe confusion begins with the very term 'mainstreaming ' and ends at that fuzzy boundary between Community powers and the principle of subsidiarity.
Förvirringen uppstår redan med termen main streaming och slutar i den suddiga gränsen mellan gemenskapskompetenserna och subsidiaritetsprincipen.
EnglishI reject the attitude of some colleagues who are now hammering us with a vague and fuzzy counter-argument about the permanent sustainability of these criteria.
Jag förkastar attityden från vissa ledamöter som nu plågar oss med ett vagt och luddigt motargument om den permanenta hållbarheten för dessa kriterier.