Traducere engleză-suedeză pentru "insult"

EN

"insult" suedeză traducere

volume_up
insult {substantiv}

EN insult
volume_up
{substantiv}

insult (dar şi: affront, indignity, libel, offence)
volume_up
förolämpning {comm. gen.}
Such powers are an insult to the rule of law and not in the public interest.
Den är en förolämpning mot rättsstaten, och den ligger inte i allmänhetens intresse.
I consider this unworthy of a parliament and an insult to the Commission.
Jag anser att det är ovärdigt parlamentet och en förolämpning mot kommissionen.
It is an insult to all victims of the criminal Communist ideology.
Det är en förolämpning mot alla offer för den brottsliga kommunistiska ideologin.
volume_up
kränkning {comm. gen.}
This is not only injuring people but also adding insult to injury.
Detta är inte bara en kränkning av människor utan utökas dessutom med en förolämpning.
I voted against this text, which is an insult to the citizens of Europe.
Jag röstade mot denna text, som är en kränkning av EU-medborgarna.
To include Britain in these restrictive measures is to couple insult with injury.
Att Storbritannien omfattas av dessa restriktioner är både en förolämpning och en kränkning.
insult (dar şi: affront, contumely, ignominy, indignity)
volume_up
skymf {comm. gen.}
Madam President, it seems to me that Mr Rosado's final statement was an insult to democracies.
Jag anser att Rosados senaste påstående är en skymf mot demokratierna.
Our fellow citizens will not accept this and indeed it is also an insult to our own intelligence.
Det kommer medborgarna inte att godta, och det är egentligen också en direkt skymf mot vårt eget intellekt.
I consider myself to be a democrat and I therefore take such criticism as it is meant: as help rather than an insult.
Jag anser mig vara demokrat och därför tar jag den för vad den är: ett stöd och inte en skymf.

Sinonime (în engleză) pentru "insult":

insult

Exemple de folosire pentru "insult" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis so-called agreement you have the nerve to present to us is just an insult.
Det, som ni tillåter er att presentera för oss som ett avtal, är helt enkelt en fräckhet.
EnglishBut to be swindled for the pleasure of doing it is really adding insult to injury.
Men att luras för nöjes skull, det är verkligen att strö salt i såren.
EnglishThe way the rich countries ignored this meeting added insult to injury.
Skadan förvärras genom att de rika länderna nonchalant försummade detta möte.
EnglishIt is an insult to the unions to think that their only use is to paralyse.
Den som hävdar att fackföreningarnas enda funktion är att förlama samhället förolämpar dem.
EnglishIn my opinion, the European Parliament should react to this insult.
Jag anser att Europaparlamentet borde reagera på den här förolämpningen.
EnglishHowever, it would be an insult to the people of Montenegro if we rejected this urgency today.
Men det vore oanständigt gentemot montenegrinerna om vi i dag avvisar denna brådskande behandling.
EnglishThey are - well, I do not want to insult anyone again, but it is nothing personal when I insult you.
De är - nå, jag vill inte bli förolämpande igen, men jag förolämpar dem inte av personliga skäl.
EnglishAny other procedure would deal a blow to democracy and an insult to the European people.
Vilket annat handlingssätt som helst vore ett slag mot demokratin och ett hån mot de europeiska medborgarna.
EnglishSuch treatment is plainly an insult to human dignity.
Exploatering av detta slag är en barbarisk form av modernt slaveri.
EnglishAdoption of amendments that play down the environmental threats will, frankly speaking, add insult to injury.
Antagandet av ändringsförslagen som tonar ned miljöhoten kommer ärligt talat att göra ont värre.
EnglishTo add insult to injury I was even stopped by the police for speeding on my way here this week.
Som lök på laxen blev jag till och med stoppad av polisen för fortkörning när jag var på väg hit den här veckan.
EnglishYou insult the Qu ee n of Burgund in public with these lies?
Förolämpar du mig med dina lögner inför allmänheten?
EnglishI consider this a flagrant insult to consumers.
Detta anser jag vara en flagrant undervärdering av konsumenterna.
EnglishThat is an insult to the millions of unemployed in Europe!
Det är ett hån mot de miljontals arbetslösa i Europa!
EnglishSo, for any scientist or naturalist, being described as an ostrich is not an insult, but an honour!
Det verkar som om konstitutionen absolut, vad som än händer, måste träda i kraft vid någon tidpunkt under 2009.
EnglishSuch treatment is plainly an insult to human dignity.
En sådan behandling kränker den mänskliga värdigheten.
EnglishThey are an insult to human dignity and jeopardise the safeguarding of important human rights, such as privacy and freedom of movement.
Det gläder mig att det går att hålla den här debatten i dag, trots att timmen är sen.
EnglishIt adds further insult to injury when one is accused of forgetting the US contribution to two world wars.
Det lägger dessutom sten på börda att bli anklagad för att glömma bort Förenta staternas insatser under två världskrig.
EnglishIt is an insult to Parliament to use an own-initiative report to push issues not covered by the mandate.
Det är oförskämt mot parlamentet att använda ett initiativbetänkande till att driva frågor som inte omfattas av uppdraget.
EnglishI utterly reject this insult.
Jag fäster inget som helst avseende vid den här förolämpningen.