Traducere engleză-suedeză pentru "methyl"

EN

"methyl" suedeză traducere

volume_up
methyl {substantiv}
SV

EN methyl
volume_up
{substantiv}

1. Chimie

methyl

Sinonime (în engleză) pentru "methyl":

methyl

Exemple de folosire pentru "methyl" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe all know that methyl bromide is one of the worst ozone-depleting substances.
Alla vet vi att metylbromiden är ett av de värsta ämnena som förstör ozonskiktet.
EnglishThese bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Dessa bakterier kan bekämpas med kemikalier, såsom det giftiga metylbromid.
EnglishThis will put Community legislation on methyl bromide at the vanguard at global level.
Det kommer att placera gemenskapens lagstiftning om metylbromid i täten på global nivå.
EnglishThe manufacture, use and marketing of methyl bromide is to cease by the year 2001.
En extra stimulans i sammanhanget är att fördelarna är betydligt större än övergångskostnaderna.
EnglishMethyl bromide is a highly toxic pesticide gas used in agriculture.
Metylbromid är en mycket giftig gas som används som växtbekämpningsmedel inom jordbruket.
EnglishWe know that methyl bromide is one of the biggest villains where the ozone layer is concerned.
Vi vet att metylbromid är en av de största bovarna vad gäller ozonet.
EnglishThere has been very little opposition to the principle of phasing out HCFCs and methyl bromide.
Det har inte varit mycket motstånd mot principen om utfasning av HCFC-ämnen och metylbromid.
EnglishSecondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
För det andra kommer användning av bekämpningsmedlet metylbromid att förbjudas från den 18 mars 2010.
EnglishAs far as that is concerned, I would just like to bring methyl bromide to the Commissioner's attention.
Vad gäller den saken skulle jag bara vilja rikta kommissionens uppmärksamhet på metylbromid.
EnglishHowever, in some respects it is disappointing, not least as regards methyl bromide.
Det gäller inte minst reglerna för metylbromid.
EnglishWe are not convinced either, by the inflexibility that the report wants to maintain regarding methyl bromide.
Den stränga hållningen gentemot metylbromid övertygar inte heller.
EnglishFinally, it bans all uses of methyl bromide except in specific instances in order to deal with emergencies.
Slutligen förbjuds all användning av metylbromid, med undantag av specifika fall för att hantera nödsituationer.
EnglishWe think methyl bromide can already be replaced now.
Vi menar att metylbromid kan ersättas redan nu.
EnglishCan the Commission explain its reasons for banning the use of methyl bromide in the EU from 18 March 2010?
Kan kommissionen redogöra för sina skäl att förbjuda användningen av metylbromid inom EU från och med den 18 mars 2010?
EnglishMercury is a persistent substance and can change in the environment into methyl mercury, which has enormously adverse effects on human health.
Dentalt amalgam från tandläkarmottagningar och krematorier är en viktig källa till kvicksilverutsläpp.
EnglishMy final point concerns methyl bromide.
EnglishEurope is the second biggest user of methyl bromide in the world, 90 % of which is used in agriculture, mainly in Italy and Spain.
Europa är den näst största användaren av metylbromid i världen; 90 procent används inom jordbruket, huvudsakligen i Italien och Spanien.
EnglishThe other matter I consider to be crucial to this regulation, if it is to be forward-looking, is the continued use of methyl bromide.
Det andra som jag anser vara avgörande för denna förordning, för att den skall bli framåtsyftande, är den fortsatta användningen av metylbromid.
EnglishMercury is a persistent substance and can change in the environment into methyl mercury, which has enormously adverse effects on human health.
Kvicksilver är svårnedbrytbart och kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som har ytterst skadliga effekter på människans hälsa.
EnglishIn the very next paragraph, it is stated that there must be a 50 % reduction in the use of methyl bromide, leading to a complete ban by 2000.
Och i följande stycke står det att förbrukningen av metylbromid skall minskas med 50 % och att ämnet skall avvecklas helt senast år 2000.