Traducere engleză-suedeză pentru "metre"

EN

"metre" suedeză traducere

volume_up
metre {substantiv}

EN metre
volume_up
{substantiv}

1. general

metre (dar şi: meter)
volume_up
meter {comm. gen.}
We hear from the experts that water levels could rise by up to a metre.
Vi har hört av experterna att vattennivåerna kan komma att stiga med en meter.
Commissioner, is the 1 000 metre figure an arbitrary figure?
Är siffran 1 000 meter en godtycklig siffra, herr kommissionsledamot?
Why can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
Varför kan man subventionera ett fartyg på 12 meter och inte ett fartyg på 13 meter?

2. Literatură, Englez-Britanic, poetic

metre (dar şi: meter)
volume_up
takt {comm. gen.} [poet.]
Glaciers are melting; 85 % of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.
Glaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
Glaciers are melting; 85% of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.
Glaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
metre (dar şi: meter)
volume_up
versmått {n} [poet.]

Sinonime (în engleză) pentru "metre":

metre

Exemple de folosire pentru "metre" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishGN moved into a new 50,000 square metre office building in Ballerup, Denmark.
GN flyttade till en ny kontorsbyggnad på 50 000 kvadratmeter i Ballerup, Danmark.
EnglishThe definition of surfaces at 1 microgram per square metre shares the same purpose.
Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål.
EnglishArticle 3 of the Commission proposal prescribes 30 kg per square metre live weight.
I artikel 3 i kommissionens förslag föreskrivs 30 kilogram levande vikt per kvadratmeter.
EnglishA 50 metre boat on the Atlantic is very different to a 50 metre boat in the Mediterranean.
En 50-meters båt på Atlanten är något helt annat än en 50-meters båt i Medelhavet.
EnglishThis will make it impossible to authorise the rigid 15-metre buses!
Denna metod kommer att göra det omöjligt att godkänna de styva 15-metersbussarna!
EnglishA great deal has undoubtedly been achieved since then, but the process is like a 100-metre race.
Man har tveklöst uppnått mycket sedan dess, men processen är som ett 100-meterslopp.
EnglishSo it took six months to cover the 200 metre distance between the Commission and Parliament!
De 200 metrarna mellan kommission och parlament tog alltså sex månader.
EnglishI would like to remind you that rap music and the Greek hendecasyllabic metre have the same rhythm.
Jag vill påminna er om att rapmusik och den grekiska hendekasyllabiska metern har samma rytm.
EnglishIn many cases, hothouse production exceeds 6 euro per cubic metre.
I många växthus överskrider denna siffra 6 euro 3 .
EnglishYou can pay a one-hundred-metre runner EUR 1 million to run the one-hundred-metre race in 10 seconds.
Du kan betala en hundrameterslöpare 1 miljon euro för att springa ett hundrameterslopp på 10 sekunder.
EnglishIn many cases, hothouse production exceeds 6 euro per cubic metre.
I många växthus överskrider denna siffra 6 euro 3.
EnglishTwo weeks ago, we could see a layer of foam half a metre thick on the river, clearly highlighting this fact.
För två veckor sedan kunde vi se ett halvmetertjockt skumtäcke på floden, något som tydligt belyser detta.
EnglishUltimately, we must arrive at a standard of no more than 10 micrograms of particulate matter per cubic metre of air.
Vi måste i slutänden komma fram till normer på högst 10 mikrogram partikelmängd per kubikmeter luft.
EnglishIn modern Mediterranean agriculture every cubic metre of water generates 3 euro worth of agricultural production.
I dagens jordbruk i Medelhavsområdet genererar varje kubikmeter vatten mer än 3 euro i jordbruksproduktion.
EnglishThis Chamber does not produce paper by the metre.
Denna kammare producerar inte metervis med papper.
EnglishIf one soldier were to sit next to another at five-metre intervals, they would form an unbroken barrier at the border.
Om soldaterna satt bredvid varandra med fem meters mellanrum skulle de bilda en obruten barriär längs gränsen.
EnglishThere are no scientific studies that show whether vulnerable ecosystems are below or above those 1 000 metre levels.
Det finns inga vetenskapliga studier som visar om känsliga ekosystem finns ovanför eller under 1 000 meters djup.
EnglishThe privatisation of drinking water sources and sewage systems has increased the price of a cubic metre of water more than a thousand-fold.
Privatiseringen av vatten och avlopp har höjt kubikmeterpriset på vatten mer än tusenfalt.
EnglishThe Commission proposal for a maximum value for wood dust of 5 mg per cubic metre is also unjustifiable from a health point of view.
Kommissionens förslag om ett gränsvärde för trädamm på 5 mg/m3 är också hälsomässigt oförsvarligt.
EnglishThe Commission proposal for a maximum value for wood dust of 5 mg per cubic metre is also unjustifiable from a health point of view.
Kommissionens förslag om ett gränsvärde för trädamm på 5 mg / m3 är också hälsomässigt oförsvarligt.