EN neatly
volume_up
{adverb}

1. general

neatly (dar şi: gracefully, elegance)
You put it so neatly: from Seattle, via Doha, to Cancún.
Ni uttryckte det så elegant - från Seattle, via Doha, till Cancún.
We have this triptych here neatly from Ms Evans: replacement, reduction and scaling down.
Vi har denna eleganta triptyk från Evans: ersättning, minskning och nedtrappning.
These projects neatly illustrate the sort of problems associated with EU enlargement negotiations as far as the safety of nuclear power plants is concerned.
Dessa projekt illustrerar på ett elegant sätt den typ av problem som sammankopplas med EU: s förhandlingar om utvidgning vad beträffar säkerheten i kärnkraftverk.
neatly (dar şi: effectively, efficiently)
They are neatly shared out among the various states.
De fördelas noggrant över de olika staterna.
neatly (dar şi: heartily, really, roundly, proper)
neatly
volume_up
coolt {adv.} [colocv.]
neatly (dar şi: perfectly)
neatly (dar şi: sweetly)
volume_up
snyggt {adv.}
Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, det tyska ekonomiska miraklets fader, sammanfattade det snyggt.
neatly
neatly
When you open one message in a conversation, all of your related messages will be stacked neatly on top of each other.
När du öppnar ett meddelande i en konversation placeras alla relaterade meddelanden prydligt på varandra.
Water is not neatly compartmentalised in every location, so where these sources of water are linked, where they mingle, polluted surface water will pollute groundwater and vice versa.
Vattnet är inte prydligt uppdelat på alla platser, så där dessa vattenkällor står i förbindelse med varandra, där de blandas, kommer förorenat ytvatten att förorena grundvattnet och vice versa.
neatly (dar şi: diligently)
neatly
neatly
neatly
volume_up
nätt {adv.}
neatly
As ever, there is a Chinese proverb that neatly encapsulates this very point, which is: "You won't help shoots grow by pulling them up higher".
Som vanligt finns det ett kinesiskt ordspråk som på ett fyndigt sätt illustrerar detta: ?
As ever, there is a Chinese proverb that neatly encapsulates this very point, which is: " You wo n't help shoots grow by pulling them up higher ".
Som vanligt finns det ett kinesiskt ordspråk som på ett fyndigt sätt illustrerar detta:?
neatly
neatly
neatly
neatly
neatly
neatly
neatly
neatly

2. "alcoholic beverages"

neatly
volume_up
rent {adv.} (alkoholhaltiga drycker)

Sinonime (în engleză) pentru "neat":

neat

Exemple de folosire pentru "neatly" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe comments from the President of the Court of Auditors sum it up very neatly.
Synpunkterna från Europeiska revisionsrättens ordförande sammanfattar det mycket väl.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Det är tydligt hur amerikanerna alltid befinner sig på fel plats enligt parlamentet.
EnglishWe have this triptych here neatly from Ms Evans: replacement, reduction and scaling down.
Vi har denna eleganta triptyk från Evans: ersättning, minskning och nedtrappning.
EnglishMr President, Commissioner, this proposal sums up our approach quite neatly.
Herr talman, fru kommissionär! Detta förslag är en ganska bra sammanfattning av vårt sätt att arbeta.
EnglishI think the President-in-Office neatly side-stepped my question.
Tjänstgörande ordföranden undvek att besvara min fråga.
EnglishThis neatly sums up British membership of the European Union: a complete and utter total waste of money.
Det här illustrerar det brittiska EU-medlemskapet i ett nötskal: ett fullständigt slöseri med pengar.
EnglishI believe - also in my capacity as a journalist - that this is summed up very neatly in the motion.
Jag anser - även i min roll som journalist - att detta sammanfattas på ett bra sätt i resolutionsförslaget.
EnglishThis time we neatly avoided this pitfall.
Den här gången undvek vi alla blindskär på ett föredömligt sätt.
EnglishIn terms of inspection, this is all undoubtedly neatly justified in accounts, but is incorrect in terms of content.
I kontrolltermer går det naturligtvis att återfinna i bokföringen men innehållsmässigt är det inte rätt.
EnglishI believe that sums up this issue very neatly.
Med det tror jag att han satte fingret på ämnets kärna.
EnglishIt also neatly illustrates that meetings of the European Council are not just an event: they are part of a process.
Det visar också tydligt att Europeiska rådets möten inte bara är tilldragelser, utan också delar av en process.
EnglishMr President, what I am saying in my few remarks follows on very neatly from what Mrs Malone has just said.
Herr ordförande, vad jag kommer att säga i detta korta anförande följer upp på ett intressant sätt vad fru Malone just sade.
EnglishMr Watson, you put that very neatly.
Herr Watson! Det där formulerade ni väl.
EnglishThis neatly, and tragicomically, sums up the criminal madness of President Mugabe's land appropriations policy.
Därigenom avslöjade han träffande det brottsliga vansinnet i president Mugabes politik för expropriering av land på ett tragikomiskt sätt.
EnglishThe run-up to, as well as the course of, these elections is captured neatly in Zimbabwe as 'flee and fear elections'.
Tiden före och händelserna under detta val kännetecknas träffande i landet själv som ?flee and fear elections?, ?ett val av flykt och fruktan?.
EnglishThe 'Neue Züricher Zeitung' neatly summed up the outcome of the Barcelona Summit in one sentence: 'Europe caught between ambition and action'.
Neue Züricher Zeitung sammanfattade resultaten från Barcelona i en kärnfull mening: ?Europa mellan vilja och förmåga?.
EnglishThe run-up to, as well as the course of, these elections is captured neatly in Zimbabwe as 'flee and fear elections '.
Tiden före och händelserna under detta val kännetecknas träffande i landet själv som? flee and fear elections?,? ett val av flykt och fruktan?.
EnglishThis whole discussion about the best way to kill neatly or to fight a war without killing any civilians is in itself surreal.
Hela den här diskussionen om vilket det bästa sättet är för att kriga anständigt eller att kriga utan att döda civila är i sig surrealistisk.
English(FR) This whole discussion about the best way to kill neatly or to fight a war without killing any civilians is in itself surreal.
Hela den här diskussionen om vilket det bästa sättet är för att kriga anständigt eller att kriga utan att döda civila är i sig surrealistisk.
EnglishFirstly, it is an initiative that ties in neatly with a programme for building Europe not strictly focused on national interests.
Först och främst handlar det om ett initiativ som inrättar sig i rakt led från en europeisk konstruktion som är mindre koncentrerad kring de nationella insatserna.