Traducere engleză-suedeză pentru "objectively justified"

EN

"objectively justified" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "objectively justified".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

objectively adverb
Swedish
object substantiv
justified adjectiv
to justify verb

Exemple de folosire pentru "objectively justified" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe support the Ombudsman's requests, and regard them as objectively justified.
Vi stöder kraven från ombudsmannen och anser att de är sakligt berättigade.
EnglishI am thinking of the area of 'objectively justified' differences in treatment.
Jag tänker särskilt på området med ”objektivt befogad” skillnad i vård.
EnglishWe must involve those concerned and deal objectively with justified objections.
Det handlar om att engagera deltagarna och att sakligt besvara eventuella motiverade invändningar.
EnglishThese penalties must be 'fair and objectively justified'.
Straffavgiften måste vara ”rimlig och objektivt motiverad”.
EnglishWhile the proposal continues to allow differences of treatment on the grounds of age they have to be objectively justified.
Samtidigt som man genom förslaget fortsätter att tillåta olika behandling på grundval av ålder, måste behandlingen vara berättigad ur ett objektivt perspektiv.
EnglishThe use of gender-based actuarial factors is not compatible with the principle of equal treatment and cannot therefore be justified objectively.
Bruket av försäkringstekniska faktorer på grundval av könstillhörighet är inte förenligt med principen om likabehandling, och kan därför inte motiveras objektivt.
EnglishI have no quarrel with these, obviously, but these objectively justified differences in treatment must not be allowed to metamorphose directly or indirectly into discrimination.
Jag har inget problem med detta, men denna objektivt befogade skillnad i vård får inte tillåtas att direkt eller indirekt övergå i diskriminering.
EnglishAt the same time, Member States only have the right to determine compulsory tariffs if these fees are objectively justified on grounds of the general interest.
Samtidigt har dock medlemsstaterna rätt att införa obligatoriska avgifter, men endast om avgifterna rent objektivt kan försvaras med hänsyn till det allmännas intresse.
EnglishThe Commission's intention is to create workable rules for companies while at the same time prohibiting instances of discrimination which are arbitrary and not objectively justified.
Kommissionens avsikt är att skapa praktiskt genomförbara regler för företag medan man samtidigt förbjuder diskriminering som är godtycklig och inte objektivt motiverad.

Mai multe cuvinte

English
  • objectively justified

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-italian.