Traducere engleză-suedeză pentru "objectives pursued"

EN

"objectives pursued" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "objectives pursued".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

objectives substantiv
Swedish
objective substantiv
Swedish
objective adjectiv
object substantiv
pursued adjectiv
Swedish
pursued verb
Swedish
to pursue verb

Exemple de folosire pentru "objectives pursued" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishTo achieve this, a budget commensurate with the ambitious objectives to be pursued is required.
För att uppnå detta krävs det anslag som kan matcha de ambitiösa målen.
EnglishFor fifty years India has pursued these objectives with determination.
Under femtio år har Indien beslutsamt strävat mot dessa mål.
EnglishAll of this is incompatible with the objectives pursued by the European Union and we must not tolerate it.
Allt detta är oförenligt med Europeiska unionens målsättningar och det kan vi inte acceptera.
EnglishThe Cairo Action Programme has pursued important objectives as regards development policy.
I handlingsprogrammet från konferensen i Kairo har viktiga mål satts upp när det gäller utvecklingspolitiken.
EnglishThe Cairo Action Programme has pursued important objectives as regards development policy.
Detta är mål som bör förbättra levnadsförhållandena i utvecklingsländerna, under förutsättning att de uppnås.
EnglishThe Supervisory Authority will, of course, ensure that the objectives pursued by the European Union are achieved.
Tillsynsmyndigheten kommer naturligtvis att se till att Europeiska unionens mål uppnås.
EnglishThis matter raises questions of the objectives to be pursued, and questions of philosophy, of convictions and of analysis.
Här finns både frågor som gäller målsättningar, filosofi, övertygelse och analys.
EnglishThe objectives set should be pursued and integrated into all policies, with more resources.
De fastställda målen bör eftersträvas och integreras i alla handlingsprogram, i högre grad än vad som nu är fallet.
EnglishThe report correctly focuses on this issue and on the objectives that are pursued by the Commission with its initiatives.
Kanske kunde vi också arbeta för en mer säkerhetsorienterad politik, som hittills saknas.
EnglishIt is a question of objectives that must be pursued as a priority.
Det handlar om mål som skall prioriteras.
EnglishThe report correctly focuses on this issue and on the objectives that are pursued by the Commission with its initiatives.
Betänkandet är inriktat på denna fråga och på de mål som kommissionen eftersträvar genom sina initiativ.
EnglishI support the objectives being pursued by the inclusion of aviation activities in the scheme for emissions trading.
Jag stöder de mål som man vill uppnå genom att införa luftfartsverksamheter i systemet för handel med utsläppsrätter.
EnglishThese objectives must therefore be pursued in all policy fields and, of course, in particular in the area of agriculture.
Dessa målsättningar måste därför följas på alla politiska områden och naturligtvis i synnerhet inom jordbruket.
EnglishThey have considered that the objectives pursued in this area have been duly preserved through the common position.
De anser att de eftersträvade målen på detta område har behållits på vederbörligt sätt genom den gemensamma ståndpunkten.
EnglishIt is also one of the key objectives pursued in the Commission's proposal for a regulatory framework for radio spectrum policy.
Det är också ett av de huvudmål som eftersträvas i kommissionens förslag till ett regelverk för radiospektrumpolitik.
EnglishIt is also one of the key objectives pursued in the Commission' s proposal for a regulatory framework for radio spectrum policy.
Det är också ett av de huvudmål som eftersträvas i kommissionens förslag till ett regelverk för radiospektrumpolitik.
EnglishParliament has also asked for transparency and a correlation of the security taxes and charges with the objectives being pursued.
Parlamentet har bett om öppenhet och ett samband mellan säkerhetsskatterna och avgifterna med de mål som eftersträvas.
EnglishThe Green Paper pursued three objectives.
EnglishThese objectives are pursued by all the EU Member States, in fact, but comparative studies often reveal some interesting facts about the outcomes.
Alla medlemsstater arbetar mot dessa mål, men jämförande studier visar ofta en del intressanta fakta om resultatet.
EnglishMr President, I believe it is important not to lose sight of the objectives pursued in the course of this debate.
Jag anser att det är viktigt att vi inte förlorar de målsättningar ur sikte som har uppnåtts i denna debatt och som enligt min uppfattning är två:

Mai multe cuvinte

English
  • objectives pursued

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul italian-român.