Traducere engleză-suedeză pentru "of all sorts"

EN

"of all sorts" suedeză traducere

EN of all sorts
volume_up
{adjectiv}

of all sorts (dar şi: miscellaneous, of all kinds)
This is an ambiguous and contradictory text, open to all sorts of interpretations.
Det rör sig om en tvetydig och motsägelsefull text, som lämnar fältet fritt för allehanda tolkningar.
The people's opinions on their work in terms of stress and all sorts of other phenomena are extremely negative.
Människors uppfattning om arbete i samband med stress och allehanda andra företeelser är ytterst negativ.
The June summit clearly showed that the Member States do not wish to pay for all sorts of new policy areas.
Toppmötet i juni visade tydligt att medlemsländerna inte vill betala för allehanda nya politikområden.
of all sorts
volume_up
av alla sorter {adj.} [ex.]
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.
Charles Lullin, morfadern, såg hundratals olika figurer och landskap av alla sorter.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

of prepoziţie
all substantiv
Swedish
all adjectiv
all adverb
all pronume
to sort verb
sort substantiv

Exemple de folosire pentru "of all sorts" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWhat we need is an overall development that decreases emissions in all sorts of cars.
Vi behöver en allmän utveckling som minskar utsläppen från alla sorters bilar.
EnglishWe might imagine all sorts of threatening scenarios, but there is some good news.
Vi kan föreställa oss alla möjliga hotande scenarier, men det finns några goda nyheter.
EnglishWe need it for exchanging information, for learning and for all sorts of operations.
Vi behöver det för informationsutbytet, för lärandet och för alla möjliga processer.
EnglishThey think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
De menar att vi vill pådyvla dem någon sorts europeiska traditioner och värden.
EnglishAnd on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
Och inte nog med det, pengar kommer att flöda till alla slags politiska inrättningar.
EnglishSuch a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
En sådan vändning skulle underlätta utvecklingen av många slags band till denna stat.
EnglishI appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
Jag uppskattar att alla slags åsikter finns representerade här i kammaren.
EnglishIn many cases this will lead to all sorts of disputes, including legal ones.
I många fall kommer det att leda till tvister, bland annat rättstvister.
EnglishThere is, therefore, no traceability and the door is open to all sorts of abuses.
Det finns alltså ingen spårbarhet och dörren står öppen för missbruk.
EnglishI know that she was under all sorts of pressures but that she was able to withstand them.
Jag vet att hon utsattes för påtryckningar från alla håll, men hon kunde motstå det.
EnglishThey are made of widely differing alloys, all sorts of different metals have been used.
De finns i de mest skilda legeringar, de mest varierande metaller har använts för dem.
EnglishThis silence encourages all sorts of demagoguery and all sorts of anti-European campaigns.
Det är i denna tystnad som all demagogi och alla antieuropeiska kampanjer utvecklas.
EnglishThe Treaty of Lisbon promised to bring about all sorts of changes.
skriftlig. - (DE) Lissabonfördraget kom med löften om en stor mängd förändringar.
EnglishWe experienced all sorts of things that people in African countries are now experiencing.
Vi har erfarenhet av en hel rad saker som befolkningen i afrikanska länder upplever nu.
EnglishHowever, in a democracy and in a democratic parliament, all sorts of views are heard.
I en demokrati och i ett demokratiskt parlament låter vi dock alla åsikter komma till tals.
EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Själva processen, som jag verkligen har studerat ingående, uppvisar en mängd tveksamma punkter.
EnglishThe Commission will have to support the newspapers which expose this, in all sorts of ways.
Kommissionen måste på alla möjliga vis stödja de tidningar som fördömer korruptionen.
EnglishMusic has always united our countries, overcoming all sorts of frontiers and barriers.
Musiken har alltid förenat våra länder och överbryggat alla typer av gränser och barriärer.
EnglishOnce you do those things, you can start making all sorts of investments.
När man väl gjort detta kan man börja göra alla möjliga investeringar.
EnglishAnd now they're making Glow-rabbits and Glow-all-sorts-of-things.
Och nu ska de göra självlysande kaniner och få alla möjliga saker att lysa.