Traducere engleză-suedeză pentru "on weekends"

EN

"on weekends" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "on weekends".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

on adjectiv
on adverb
on prepoziţie
weekends substantiv
Swedish
weekend substantiv

Exemple de folosire pentru "on weekends" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe did not just want weekends of between 24 and 45 hours, but also 36 hours.
Vi ville inte bara ha veckoslut om mellan 24 och 45 timmar, utan även 36 timmar.
EnglishAnd on weekends he likes to put on the boards, throw up rooster tails.
Och på helgerna gillar han att ta på sig vattenskidorna, få vattnet att spruta.
EnglishIt would not be enough just to ban transporting goods by road at weekends.
Det skulle inte räcka med att bara förbjuda vägtransport av varor under lördagar och söndagar.
EnglishSurveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Undersökningar visar att inflödet av turister är större under semesterperioderna och under veckosluten.
EnglishI was in Ghana two weekends ago when the ECOWAS meeting of the 14 West African states took place.
Jag var i Ghana för två helger sedan, när Ecowas möte för de 14 västafrikanska staterna ägde rum.
EnglishI will work overtime, weekends, holidays, Yom Kippur, Christmas.
Jag kan jobba över, helger, semester, Yom Kippur, jul.
English   – Mr President, the weekend’s summit is a source of danger for Europe, but I want us to be consistent.
   – Herr talman! Toppmötet under veckoslutet innebär en risk för Europa, men jag vill att vi skall vara konsekventa.
EnglishBut then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness.
På kvällar och helger, reste jag som förespråkare för NAMI, den nationella alliansen för psykisk sjukdom.
EnglishA further mistake was that materials were bought in cheaply, with the resultant expense of remedial work at weekends.
Ett annat misstag var att man köpte in material billigt, vilket ledde till omkostnader för underhållsarbete på helgerna.
EnglishMr Mandelson asked me to update you on how he sees the state of play on the round in light of this weekend’s events.
Peter Mandelson bad mig upplysa er om hur han ser på förhandlingsläget i rundan, mot bakgrund av den senaste helgens händelser.
EnglishLast weekend’s political sparring and lack of conclusion to the summit was not worthy either of you, Mr Blair, nor of Mr Chirac.
Förra helgens politiska käbbel och brist på slutsatser från toppmötet var varken värdigt er, herr Blair, eller Jacques Chirac.
EnglishOn weekends, I love rockets.
EnglishThe Italian Prime Minister yesterday expressed pride that last weekend’s summit took so many decisions with great energy.
I går uttryckte den italienske premiärministern sin stolthet över att så många beslut fattades med stor energi vid toppmötet i förra veckan.
EnglishI get them on the weekends.
EnglishThe proposal would also bring disadvantages for the public, since freight transport on main roads would increase at weekends.
Denna åtgärd kommer också att få negativa följder för medborgarna eftersom lastbilstrafiken på huvudvägarna kommer att öka under veckosluten.
EnglishSince most students live on or near campus, it’s easy to meet, even in the evenings and on weekends.
Studentlivet är härligt och det finns aktiviteter för alla smaker.Vi tror att det kan bero på att många som flyttat långt från vänner och familj är mer öppna för att skaffa nya vänner.
EnglishThroughout Europe on weekends in September, European Heritage Days allow access to thousands of rarely opened sites and unique events.
Under de europeiska kulturarvsdagarna i september kan du besöka tusentals platser och byggnader som ofta är stängda för allmänheten under resten av året.
EnglishIf some companies had their way, it would be possible to drive without any time restrictions, during the day, at night, during weekends and on bank holidays.
Om vissa företagare fick bestämma skulle det alltid vara möjligt att köra på vägarna, såväl dagar som nätter, under helger och helgdagar.
EnglishTrains run every single day, including weekends and holidays, but the freight has to be brought to them, which will be impossible if we keep the ban on weekend driving in place.
Då måste godset föras dit. Det innebär att det här absolut inte kan bli tal om att upprätthålla körförbudet under veckosluten.
English   (DE) Mr President, ladies and gentlemen, a lot has already been said in this House about last weekend’s conference of historians in Istanbul, in which I was a participant.
   Herr talman, mina damer och herrar! Mycket har redan sagts i kammaren om historikerkonferensen i Istanbul förra helgen, som jag deltog i.

Mai multe cuvinte

English
  • on weekends

În dicționarul italian-român vei găsi mai multe traduceri.